Plný signál - film o mobilech

28. října 2012 v 17:56 | rh |  Zprávy, novinky, informace
Vážení návštěvníci blogu,

již delší dobu jsem z důvodu zaneprázdněnosti blog neaktualizoval.

Chtěl bych vás teď alespoň upozornit na velmi zajímavý a v našem prostředí ojedinělý britský film s českým dabingem Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření, který najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=s9O6UvauGTo
Kromě toho vás chci upozornit na nedávno dokončenou sérii článků o zdravotních rizicích elektromagnetického pole z pera ing. J. Nováka z Brna. Tyto články považuji za odborný fundament k této problematice.
Články najdete zde:

Včechny tyto články najdete také přímo na stránkách Ing. Nováka: http://elektromagnetickepole.cz/

Radomil Hradil
 

Mobilní telefony prý zabíjejí včely

16. srpna 2011 v 20:52 | Abtou.cz |  Články - vliv na zvířata
Nový výzkum obviňuje mobilní telefony, že mají na svědomí pokles včelích populací na celém světě. Švýcarský tým, který vede Dr. Daniel Favre, dokázal, že včely reagují na aktivní signál zvýšeným bzukotem a zmateným poletováním často končícím smrtí.
Experiment spočíval v tom, že pod úl byl umístěn mobilní telefon a zaznamenávány reakce včel. Včely rozeznaly příchozí a odchozí telefonát a reagovaly na něj vysokým bzukotem, který normálně doprovází rojení a v některých případech dokonce umírají. Dr. Favre věří, že se mobily podílejí na současném úbytku včelích populací.
Článek upozorňuje, že za děsivým poklesem počtu včel v minulých letech je i mnoho dalších důvodů. Pesticidy, změny v zemědělství, úbytek divokých květin, luk a divokých zahrad a smrtící paraziti.
Dr. Favre tvrdí, že "jednou z hypotéz je, že elektromagnetická pole mohou přispívat k mizení včelích kolonií na celém světě".

Mobily pomáhají rakovině

31. května 2011 v 20:46 | rh |  Články - vliv na lidské zdraví
Server Centrum.cz dnes přinesl zprávu nazvanou "Mobily pomáhají vzniku rakoviny, přiznali prvně experti". Autor se zřejmě dosud o problematiku blíže nezajímal a žil v bláhovém snu o neškodnosti mobilů - jinak si lze jen těžko vysvětlit jeho nelíčené překvapení. Evidentně se s touto skutečností těžko srovnává, když jako novinář mobil zřejmě skoro nedá od hlavy, a tak alespoň zakončuje článek toužebným přáním, když píše, že podle některých studií může mobil i pomáhat. Čemu, na to ovšem odpovídá již v titulu svého článku...
 


Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách

15. května 2011 v 21:49 | Blisty |  Zprávy, novinky, informace
Výbor Rady Evropy zkoumal důkazy, že technologie mají "potenciálně škodlivý dopad" na lidi, a dospěl k závěru, že je nutno okamžitě zasáhnout na ochranu dětí.
Zpráva výboru argumentuje, že je zapotřebí vyhnout se chybám, k nimž došlo, když činitelé odpovědní za zdraví veřejnosti nereagovali dost rychle proti nebezpečí azbestu, kouření a olova v benzínu.
Zpráva také zdůrazňuje, že potenciálně nebezpečné jsou bezdrátové telefony a zařízení na monitorování nemluvňat v dětském pokoji.
Výbor varuje, že elektromagnetická radiace, kterou vysílají bezdrátová zařízení, může způsobit rakovinu a ovlivnit vyvíjející se mozek.
Výbor doporučil, aby členské země EU:
  • Nastavily limity dlouhodobého vystavování lidí mikrovlnám, jaké vysílají mobilní telefony
  • Zavedly varovné nálepky na výrobky, které budou zákazníka informovat, že výrobek vysílá elektromagnetické vlny a že jeho používání je spojené se zdravotním rizikem
  • Zakázalyu používání mobilních telefonů a bezdrátových počítačových sítí ve školách
  • Zahájily informační kampaně cílené na děti a mladé dospělé o riziku lidskému zdraví
  • Zintenzivnily výzkum a vývoj méně nebezpečných typů antén a mobilních telefonů

Vědecké důkazy biologické účinnosti VF EMP

21. dubna 2011 v 14:56 | Radomil Hradil |  Vědecké studie
Výběr některých vědeckých studií
1. Nádory:
Studie:
Sadetzki, Siegal et al.: Cellular Phone Use and Risk of Benign and Malignant Parotid Gland Tumors-A. Nationwide Case-Control Study (2007)
Metastudie:
1. Hardel, Lennart et al.: Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain tumours (2008)
2. Hardel, Lennart et al.: Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases (2009)
2. Genotoxicita:
Metastudie:
Rüdiger, Hugo: Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields (2009)
3. Poškození spermií:
Studie:
Mailankot, Maneesh: Radio frequency electromagnetic radiation (RF-EMR) from GSM (0.9/1.8GHz) mobile phones induces oxidative stress and reduces spermmotility in rats (2009)
4. Subjektivní obtíže:
Studie:
Santini, Roger: Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base stations (2002)
5. Netepelné účinky VF EMP:
Studie:
Mosgöller, Wilhelm et al.: Untersuchung athermischerWirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereich (2009)

Přehled několika desítek studií z posledních let, prokazujících škodlivé působení VF EMP v podlimitních hodnotách (tedy v hodnotách nižších, než jaké povolují tzv. hygienické limity):
---------------------------------------------------------------------------------
Kritika doporučení ICNIRP:
Cherry, Neil: Criticism of the Proposal to Adopt the ICNIRP Guidelines for Cell Sites in New Zealand (1999)
Empirické pozorování:

Mobily a poruchy spánku, deprese, metabolismus mozku

4. března 2011 v 21:40 | rh |  Články - vliv na lidské zdraví
Pánové Pekárek, Jelínek, Vít, Hrubý a spol, odpovědní za ochranu zdraví obyvatelstva v ČR, už léta tvrdošijně trvají na tom, že nikdy žádná vědecká studie neprokázala negativní vliv záření mobilů na lidské zdraví. Lžou, těch studií je mnoho. Tady jsou dvě nejnovější:
1. Švédští vědci z univerzity v Gothenburgu po dobu jednoho roku sledovali skupinu 4156 mladých lidí ve věku 20-24 let a zjišťovali, zda existuje nějaký vztah mezi frekvencí a způsobem používání mobilního telefonu a příznaky poruch duševního zdraví. U skupiny, která používala mobil nejčastěji, zjistili u mužů statisticky významnější četnost poruch spánku a příznaků deprese a u žen příznaků deprese. Blíže viz: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/66
2. Henry Lai (USA) a Lennart Hardell (Švédsko) prokázali poruchy metabolismu glukózy v mozku v souvislosti s délkou použití mobilu. Blíže viz: http://www.avaate.org/IMG/pdf/Jama_2011-305-8-_828-829_Radiaciones_electromagneticas_EDITORIAL.pdf

Vědci opět vyzývají ke snížení expozice obyvatelstva EMP

14. února 2011 v 19:32 | rh |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Oslo 3.2.2011  Vědecké konsorcium IEMFA (The International Electromagnetic Fields Alliance) v únoru 2011 zveřejnilo zprávu o vědeckém konsensu, týkající se zdravotních rizik spojených s elektromagnetickými poli (EMP). Konsorcium, vedené Olle Johanssonem ze švédského Karolinska Institute a sdružující řadu odborníků, vyzývá ve své zprávě globální vlády zemí, aby  přijaly výrazně nižší expoziční limity EMP. Toto doporučení se zakládá na souboru výzkumů z poslední doby v oboru biologických věd a možných důsledcích nebývalé míry expozice EMP z bezdrátových technologií a přenosu elektřiny. 


Rozhlasový pořad o elektrosmogu

26. ledna 2011 v 7:38 | rh |  Zprávy, novinky, informace
Upozorňuji na pořad ČRo Praha "Káva o čtvrté" z 21. 1. 2011 (minulý pátek) o elektrosmogu. Lze si ho najít a poslechnout tady: http://www.rozhlas.cz/iradio/praha?p_gt=1&p_pattern=&p_po=318

Zahřívání tkání při telefonování mobilem

20. ledna 2011 v 15:19 | rh
Termosnímek hlavy před telefonátem a po čtvrt hodině telefonování mobilním telefonem...

Úřad ombudsmana zahájil šetření kvůli elektrosmogu

28. prosince 2010 v 14:44 | rh |  Zprávy, novinky, informace
Úřad ombudsmana požádal 29.11.2010 hlavního hygienika M. Víta o přezkoumání postupu ministerstva zdravotnictví při stanovení měkkých hygienických limitů pro neionizující záření. Vedly ho k tomu pochybnosti o správnosti tohoto postupu.

Podnět ke zrušení měkkých limitů

28. prosince 2010 v 14:39 | rh |  Zprávy, novinky, informace
Upozorňuji čtenáře blogu na aktivitu občanského sdružení Podněty (www.podnety.cz) a na jejich podnět ke zrušení nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a k návratu ke stavu z r. 1991, tedy k limitům více než desetkrát tvrdším, než jsou ty dnešní. Tyto tvrdé limity měly skutečně za úkol sloužit k ochraně zdraví obyvatel, na základě politické vůle (hlavně však vůle lobbistů) a za přispění doc. L. Pekárka (bývalého agenta StB) však byly na přelomu roku 2000/01 odstraněny. Ty dnešní tak slouží již jen k ochraně zájmů telekomunikačních společností a za limity chránící lidské zdraví se jen vydávají.

Wi-fi poškozují stromy

23. listopadu 2010 v 21:48 | rh |  Zprávy, novinky, informace
Dnešní zpráva na Novinkách.cz: Bezdrátové sítě wi-fi mají škodlivý vliv na stromy, zjistili vědci. Celý článek:

O "kompetentnosti" doc. Pekárka

12. listopadu 2010 v 15:25 | rh |  Zprávy, novinky, informace
V zajímavém článku "Kdo že to mluví jazykem vědy a konfrontaci s vědou se vyhýbá" publicisty Karla Vágnera se můžete dočíst více o tom, jak docent Pekárek, který je "otcem" zdravotně závadných limitů pro neionizující záření v ČR, nezná a účelově ignoruje fakta, jen aby mohl nadále trvat na svých scestných názorech a tvrzeních. Zde se konkrétně jedná o jeho popírání vlivu magnetických polí na živé organismy a na lidské zdraví.

Vysílače vatikánského rádia způsobují rakovinu

27. července 2010 v 21:40 | rh |  Články - vliv na lidské zdraví
15. července přinesly Novinky.cz zprávu o tom, že podle zjištění expertů je příčinou zvýšeného počtu nádorových onemocnění a leukémie v určitých oblastech Itálie elektromagnetické pole vytvářené vysílači Rádia Vatikán. (Celý text: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/205985-vysilace-vatikanskeho-radia-zpusobuji-rakovinu-tvrdi-experti.html)

To ovšem není nic nového a ví se to již dobrých deset let; bližší podrobnosti se lze dočíst třeba v tomto pět let starém článku: http://www.lupa.cz/clanky/neblahe-vlny-z-vatikanu/,


Informace o elektrosmogu

17. prosince 2009 v 12:22 | Radomil Hradil |  Zprávy, novinky, informace
Pokud občas zavítáte na tento blog, možná již nějaký čas postrádáte aktuální informace. Je to proto, že jsem se v posledních měsících plně věnoval práci na blogu k prasečí chřipce (http://prasecichripka.blog.cz/). - Jestliže se u elektrosmogu ukazuje, že WHO podezřele nadržuje telekomunikačním firmám a jejich zájmům (např. tím, jak drží ochrannou ruku nad komisí ICNIRP) na úkor ochrany lidského zdraví, pak v případě prasečí chřipky je služba WHO zájmům farmaceutických koncernů zcela zjevná, řekl bych až do očí bijící!

Co se týče elektrosmogu, bylo však již vše podstatné na tomto blogu (i jinde) v podstatě řečeno.

Celkovou situaci týkající se elektrosmogu, konkrétně vysokofrekvenčního elektromagnetického pole (VF EMP) a jeho vlivu na lidské zdraví, jsem shrnul v článku publikovaném na serveru Ekolist. Najdete ho zde: http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?x=2089258

Také jsem ji popsal v příslušné kapitole své knihy Lidstvo na rozcestí (Fabula 2009; http://www.kosmas.cz/knihy/148662/lidstvo-na-rozcesti/), v níž jsem věnoval pozornost také působení VF EMP na duši a ducha, nejen na tělo, a také na další vývoj člověka a lidstva.

Doporučuji také článek Ing. Jaroslava Nováka nazvaný Elektromagnetické pole a zdravotní rizika IV. (http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530) a diskusi ke článku, kde odborníci odpovídají na dotazy čtenářů k ochraně před účinky elektrosmogu.

Ze zahraniční (německé) literatury doporučuji téměř 800stránkovou knihu baubiologa Wolfganga Maese Stress durch Strom und Strahlung (http://www.amazon.de/Stress-durch-Strom-Strahlung-Radioaktivit%C3%A4t/dp/3923531257).


Pokud čtete německy, doporučuji také brožuru o elektrosmogu a možnostech ochrany, kterou vydala salcburská zemská vláda - brožura je ke stažení na adrese: www.salzburg.gv.at/infomappe-elektrosmog.doc

Přeji Vám klidné vánoční svátky.


Dovětek 21. ledna 2010:
V pondělí 18. ledna odvysílal ČRo 6 v cyklu Politická literatura na českých pultech hodinový pořad M. Hanuše, věnovaný mé knize Lidstvo na rozcestí. Velmi otevřeně se tam hovořilo nejen o mobilech. Záznam pořadu najdete v archivu ČRo:

"V objektu je to jako v mikrovlnce"

30. října 2009 v 18:35 | Radomil Hradil |  Zprávy, novinky, informace
Server Novinky.cz přinesl včera zprávu o záhadných jevech v jednom domě v obci Strašice na Rokycansku. Původcem je patrně vysokofrekvenční elektromagnetické pole emitované převaděčem digitálního signálu, případně nějaké vojenské zařízení v nedalekém vojenském prostoru v Brdech. Majitel domu pan Mraček říká, že ho bolí hlava a píská mu v uchu. Kdyby věděl, jak skutečně působí VF EMP na lidský organismus (i přes lži a zastírání pravdy ze strany SZÚ, hygieniků a MZ ČR), urychleně by dům opustil a nevystavoval by se nebezpečí selhání srdce nebo poškození CNS.
Výmluvný je i výrok starosty obce Jiřího Hahnera: "Je pravdou, že v domku je to jako v mikrovlnce. Něco tam září, není tam příjemně."
Pokud nevíte, jak vypadá převaděč VF EMP, podívejte se na nějakou vyšší střechu ve svém okolí - jistě jich tam najdete celou řadu, takové nenápadné elegantní bílé poklice, které vyzařují soustřěděný paprsek mikrovlnného záření; běda tomu, kdo se mu dostane do cesty...

Další varování EEA

26. října 2009 v 20:00 | Radomil Hradil |  Lékaři varují
Ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) profesorka Jacqueline McGladeová opět veřejně žádá uplatnění principu předběžné opatrnosti v ochraně obyvatelstva před účinky elektromagnetických polí. Žádá především realizaci následujících opatření:
  • Snížit expozici EMP, zvláště expozici vysokofrekvenčnímu EMP mobilních telefonů, a zejména expozici dětí a mládeže, kteří jsou nejvíce ohroženi mozkovými nádory.
  • Prověřit vědeckou podloženost platných hygienických limitů.
  • Provádět účinnou osvětu uživatelů o možných rizicích používání mobilních telefonů.
  • Uvolnit prostředky nutné k výzkumu zdravotních účinků mobilních telefonů a příslušných vysílačů.

Více v NJ:
http://www.diagnose-funk.ch/politik/behoerden-int/eua-beweislage-fordert-senkung-der-grenzwerte.html

Říjen 2009 měsícem elektromagnetické enzitivity v Norris Arm

26. října 2009 v 19:48
Starosta města Norris Arm (Kanada) Fred Budgell vyhlásil tento říjen měsícem elektromagnetické senzitivity. Cílem je upozornit na zvyšující se počet lidí trpících poruchami zdraví v důsledku ozáření mikrovlnami z mobilů, mobilních vysílačů atd.

Konec mobilu - dopis čtenáře blogu

22. října 2009 v 14:45 | K.V.H. |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Vážení a milí, zvláště ti druzí…
Dovolím si po delší odmlce krátkou aktualitu z mého Života. Právě uplynula zkušební půlroční doba "Bez Televize" a přes různá varování, že tento život bude neplnohodnotný, že nebudu platným, tj. informovaným členem společnosti, se nic nestalo. Jak jsem zjistil letmým pohledem do médií, světovou ekonomiku a politické dění v našem státě to nijak nepoznamenalo a pro mě to byla doba obzvláště přínosná. Zbavil jsem se strachu, že bude hůř, a začalo se mi v osobním i profesním životě dařit lépe, než kdykoliv předtím. Také jsem pochopil, jak se cítila moje žena, když mě drahně let laskavě a trpělivě nabádala, ať se na tv nedívám, že mě to poškozuje. A já, Duboslav, nereagoval. Pravda, naši Andělé mi pomáhali, když jsem už byl na vahách…např. v případě našeho syna, kterého v případě potřeby vždy najdu u monitoru počítače. Když jsem na jaře přestěhoval tv na půdu, tak přibylo druhé místo, kde jsem ho po vyhnání od pc našel. Bylo mi už trapné patnáctiletého jinocha neustále vyhánět po domě od luminoforů a tak jsem poprosil Vyšší Moc o po-moc a druhý den shořel settop-box. Tak razantně jsem si to ovšem nepřál, ale stalo se.
Takže toto mám rozhodnuto, a abych se nenudil, Život mi přichystal další pokračování. Asi před rokem jsem si všiml, že když mluvím s někým přes mobil, tak se mi začíná brzy "dělat blbě". Jako po špatné domácí vhísky. Po několika minutách musím postupně usednout, ulehnout, požádat o pomoc… Pak jsem si všiml, že podobné pocity mám i při sledování televize na CRT monitoru. Dopad byl v tomto případě poněkud jiný. Brzy jsem se rozslzel, jako na státním pohřbu a nebyl jsem k utišení. Filmy jsem si musel rozkouskovat na několik epizod a při mé obstarožní skleróze, bylo obtížné si pamatovat obsah předchozího dílu a musel jsem si to znova pouštět od začátku…uznáte, že divácký zážitek se jaksi vytrácel a k tomu, kdo je vrah, jsem se většinou nedopracoval. V tisku mě přesvědčovali o neškodnosti mobilních technologií a ještě na jaře, jsem uvažoval o novém mobilu výměnou za můj ještě dřevěný Simens A 50. A protože všechny potřebné informace mají snahu (alespoň v mém případě) ve správný čas a dobu dorazit na své místo, minulý týden jsem dostal od hudebního kolegy darem knihu pana Radomila Hradila "Lidstvo na rozcestí". www.elektrosmog.blog.cz Nemá smysl, abych se pokoušel v tomto krátkém příspěvku svými slovy popsat obsah… pro nevědomého čtenáře je to skličující čtení, kam až jsme ve své nevědomosti dospěli. Ale Pravda je pro většinu nevědomých lidí téměř vždy nepříjemná. A v té knize je i naděje a návod jak dál.
Takže jsem se dostal k závěru… prosím Vás nemnohé, kteří se mi chystáte ještě někdy zavolat, použijte číslo pevné linky XXX XXX XXX a dosavadní číslo mobilní XXX XXX XXX vymažte ze své virtuální i skutečné paměti. Dobrovolně podstupuji riziko, že se mi někdo nedovolá, když spím, běhám po zahradě, stolicuji, při sběru hub, jedouc na byciklu, říďa automobil. Nebojsa ve vaně. Děkuji srdečně.
Pokud byste si někdo chtěl popovídat o zmíněné Knize, jsem vždy já a moje bezplatná pevná linka také, po 17té hodině k dispozici. Kdybych věděl jak, navrhnul bych pana Hradila na alternativní Nobelovu cenu. Jelikož nevím, nechám to, ač nerad, tak.
Váš duševně zdravý
K. V. H.

Francie zakázala používání mobilů na školách kvůli zdravotním rizikům

15. října 2009 v 14:43 | Radomil Hradil |  Zprávy, novinky, informace
Server iDnes.cz přinesl 14.10.2009 následující zprávu. Autor Michal Hron poznamenává, že naši žáci se zatím podobného zákazu obávat nemusejí. - Měli by se však - zejména jejich rodiče - obávat mozkových nádorů, které jim za pár let hrozí...

Francouzští žáci do 14 let nesmějí ve škole používat mobilní telefony. Zakazuje jim to nový zákon, který minulý týden schválil tamní senát. Vláda tím chce zamezit možným zdravotním rizikům, která jsou s mobilními telefony spojována.
Francouzská vláda zároveň žádá výrobce mobilních telefonů, aby začali vyrábět taková zařízení, která možné účinky elektromagnetického vyzařování na lidský mozek minimalizují. Takový telefon by se neměl vůbec přikládat k hlavě, hovor by měl probíhat jen přes externí sluchátko.
Součástí nové legislativy je i nařízení, aby tamní operátoři zařadili do své nabídky telefony, které umožní pouze zasílání textových zpráv.

Nový zákon je kompromisem
Vláda a mobilní operátoři naopak nevyhověli požadavkům stovek zájmových skupin, které požadovaly odstranění vysílačů mobilních sítí z blízkosti škol, nemocnic a obytných částí. Zastánci ochrany lidí před takzvaným elektromagnetickým smogem navíc po vládě požadovali, aby mobilní telefony byly dětem do 14 let zakázány zcela.
Nový kompromisní zákon se opírá o výsledky řady vědeckých výzkumů, které se zabývají vlivem elektromagnetických vln na lidský organismus. Mobily podle nich mohou způsobit například poruchy spánku, bolesti hlavy, či dokonce i ztrátu paměti. Děti jsou pak k těmto vlivům prý mnohem náchylnější než dospělí jedinci.
Negativní účinky mobilních telefonů na lidský organismus ale nikdy nebyly zcela potvrzeny, ale ani vyvráceny. Vláda proto zvolila princip prevence, kdy raději používání mobilů u dětí omezí.

Zákazy mají i jiné než zdravotní důvody
Podobné opatření před rokem zavedlo i americké město New York. Nařízení tamní radnice se ale setkalo s obrovskou nevolí rodičů, kteří mobilní telefony považují za prostředek k ochraně svých potomků. Oproti Francii zde ale zákaz neplnil funkci zdravotní prevence, nýbrž byl součástí bezpečnostních opatření po masakrech na školách.
Čeští žáci se podobného zákona prý obávat prozatím nemusejí. "Co se týká úplného zákazu mobilů ve školách, tak to zatím ministerstvo po legislativní stránce nechystá," uvedl Tomáš Bouška, tiskový mluvčí ministerstva školství.
Bouška však zároveň upozornil, že již dnes si školy mohou konkrétní podmínky používání mobilů ve vyučování upravit ve školním řádu. Na některých českých školách tak zákaz používání mobilních telefonů platí, a to zejména jako důsledek obrany před takzvanou kyberšikanou. Často se ale tato opatření míjejí účinkem. - Čtěte: Trestů za "kyberšikanu" se žáci nebojí. Závadných videí na internetu stále přibývá
Do budoucna chce ministerstvo poskytnout učitelům větší legislativní oporu. Ve druhé vlně novelizace školského zákona se například zaměří na možnost zákazu nebo omezení vnášení nebezpečných věcí do škol. Učitelé by měli novelizací získat i větší možnosti z pohledu odebrání takových věcí žákům, pokud je s nimi nakládáno v rozporu s předpisy, což se bude samozřejmě týkat i mobilních telefonů.


Další články


Kam dál