Přehled vybraných studií ke zdravotním účinkům mobilních telefonů a vysílačů 1

21. března 2008 v 14:55 | Radomil Hradil |  Vědecké studie

Přehled vybraných studií ke zdravotním účinkům mobilních telefonů a sluchátek bezdrátových telefonů - 1

(Zdroj: MUDr. Gerd Oberfeld: Mobilfunk und Gesundheit.38. Kongress für Allgemeinmedizin, Steirische Akademie für Allgemeinmedizin, 22.-24. November 2007, ad.)
V popředí diskuse o následcích používání mobilních telefonů stojí otázka rizika výskytu nádorů a výskytu neurologických onemocnění.
Již v roce 1959 publikovali Heller and Teixeira-Pinto (1959) v časopisu Nature novou fyzikální metodu narušování DNA. Autoři použili krátké pulzované vlny o frekvenci 27 MHz a exponovali rostoucí kořenové buňky česneku ve vodní schránce 5 minut tímto polem. Ve vodě nebylo zjištěno žádné zvýšení teploty. Analýza následovala 24 hodin po ozáření.
Lai and Singh (1995, 1996, 1997) ukázali přerušení řetězců DNA krys po 2 h ozáření (SAR 1,2 W/kg) frekvencí 2450 MHz. Tento nález odpovídá předpokladu, že gentoxické účinky neionizujícího záření vznikají nepřímo přes volné radikály. Tento mechanismus působení byl zjištěn u krys i pro magnetická střídavá pole o frekvenci 60 Hz (Lai and Singh, 2004).
Ozáření myší EM polem GSM-900 (SAR 0,13-1,4 W/kg) po dobu dvakrát 30 minut denně během 18 měsíců vedlo k 2,4krát zvýšenému riziku výskytu lymfomu (Repacholi et al. 1997). Opakovaný pokus nebyl vzhledem k metodickým nedostatkům použitelný (Utterige et al. 2002).
Při cytologickém výzkumu publikovaném ve studii REFLEX nazvané "Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods" (REFLEX 2004) se ukázalo poškození chromosomů elektromagnetickými vlnami. Poškození dědičné informace (DNA) nacházející se v chromosomech bývá závažným nálezem, který zpravidla vede k přijetí zákonných opatření ke snížení rizika.
Při expozici lidských buněk HL-60 záření o hodnotě SAR 1,3 W/kg po dobu 24 hodin při frekvenci 1800 MHz došlo k přerušení jednoduchých i dvojitých vláken DNA v chromozomech a k tvorbě mikrojáder. Přerušení dvojitých vláken dokáže buňka opravit mnohem obtížněji než přerušení vláken jednoduchých. Hodnota SAR 1,3 W/kg je přitom výrazně pod hodnotami navrhovanými ICNIRP (ICNIRP 1998) v oblasti expozice hlavy zářením mobilních telefonů (ICNIRP navrhuje 2 W/kg u obyvatelstva a 10 W/kg (u zaměstnanců).
Gentoxické účinky mohou vést ke smrti buněk, k mutacím, chybám při replikaci DNA, k trvalému poškození DNA a k destabilizaci genomu se zvýšeným rizikem rakoviny a ke zvýšenému stárnutí.
V jednom výzkumu na univerzitě v Lundu, Švédsko, byly krysy jednorázově ozářeny GMS-mobilním telefonem (900 MHz) po dobu 2 hodin a po 50 dnech byl vyšetřen jejich mozek z hlediska možného poškození (Salford et al. 2003). Při hodnotě SAR pouhých 0,02 W/kg bylo zjištěno prokazatelně více "tmavých neuronů", tedy poškozených nervových buněk. Autoři studie doslova uvádějí: "Intenzivní používání mobilních telefonů mladými lidmi je na pováženou. Popsané poškození nervových buněk nemusí mít bezprostřední následky. Dlouhodobě však může vést ke snížení rezervní kapacity mozku, která se projeví v pozdějších nervových onemocněních nebo dokonce stárnutím (wear and tear of aging). Nelze vyloučit, že se po několika desítkách let vícenásobného každodenního používání objeví u celé generace uživatelů negativní následky, patrně již ve středním věku."
V jedné případové studii vyšetřovali Hardell et al. (2002) 1.617 pacientů ve věku 20 až 80 let obou pohlaví, u nichž byla v období od 1. 1. 1997 do 30. 6. 2000 stanovena diagnóza mozkového nádoru. Zjišťovala se expozice záření mobilního a bezdrátového telefonu, ionizujícího záření, organických rozpouštědel, pesticidů, azbestu atd. Používání analogového mobilního telefonu ukázalo zvýšené riziko s poměrem šancí (odds ratio, OR) 1,3 (95% CI 1,02-1,6). Když používání analogového mobilního telefonu začalo před více než 10 lety, zvýšilo se riziko na OR 1,8 (95 % CI 1,1-2,9).
U mobilních telefonů a bezdrátových telefonů bylo v jiné analýze (Hardell et al. 2003) zjištěno zvýšené riziko výskytu nádoru typu astrocytom na straně převažujícího používání (ipsilaterální) - u analogových mobilních telefonů s OR 1,8 (95% CI 1,1-3,2), u digitálních mobilních telefonů (GSM) OR 1,8 (95% CI 1,1-2,8) a u bezdrátových telefonů OR=1,8 (95% CI 1,1-2,9). U astrocytomů bylo na ipsilaterální straně zjištěno průkazně zvýšené riziko také pro dobu používání uvedených tří typů telefonů.
Výsledky týkající se neurinomu akustiku byly potvrzeny další studií ze Švédska, která rovněž ukazuje zvýšení rizika v závislosti na délce používání analogových mobilních telefonů (Lönn et al. 2004). Po 10 letech byl OR na straně používání 3,9 (95% CI 1,6-9,5). To odpovídá čtyřnásobně zvýšenému riziku.
Novější studie, které provedli Hardell et al. (2006), ukázaly asi třikrát zvýšené riziko výskytu zhoubného mozkového nádoru (astrocytom stupně III a IV) u osob, které používaly mobilní telefon více než 10 let. U bezdrátových telefonů bylo příslušné zvýšení rizika dvojnásobné. Se zvyšující se dobou používání (akumulované hodiny) se riziko zvyšovalo. Věková skupina méně než 20 let přitom vykazovala zvýšené riziko.
Mobilní a bezdrátové telefony mají být, pokud vůbec, používány jen velmi krátce pro důležité a naléhavé hovory.

Vysílače obsluhující mobilní telefony

I když je expozice u mobilních telefonů výrazně vyšší než u základnových stanic vysílačů obsluhujících mobilní telefony, ukazují se v současné době silnější účinky právě u nich. Důvod spočívá s velkou pravděpodobností v delší expozici a v chybějící možnosti zotavení organismu.
Zatím nikdy v dosavadní asi 7 milionů let trvající historii lidstva nenastal srovnatelný vývoj, jaký s narůstající rychlostí a pronikavostí probíhá posledních asi 100 let - expozice stále většího počtu lidí uměle vytvářenými elektromagnetickými poli a vlnami různých frekvencí a signálových vzorů.
Mobilní vysílače vysílají v současnosti pro GSM v pásmu 920-960 MHz a 1805-1880 MHz, pro UMTS-FDD v pásmu 2110 až 2170 MHz. Vyzářené elektromagnetické vlny se v prostoru šíří a mají kvazioptické vlastnosti jako odraz na vysoce vodivých površích nebo lom na hranách.
Vedle intenzity elektrického pole ve V/m je expozice udávána jako výkonová hustota ve W/m², resp. v µW/m². V budovách je podle stavebního materiálu a polohy antény expozice v průměru o faktor 10 (výkonová hustota), resp. o faktor 3 (intenzita) nižší než ve venkovním prostoru. U kovových fasád se skly s tepelnou ochranou dochází k redukci až o faktor 1000. U podkrovních bytů s taškovou nebo eternitovou střešní krytinou bez hliníkové hydroizolace nedochází k relevantnímu utlumení. Expozice se pohybují v širokém rozpětí od několika set mW/m² až k hodnotám pod 0,01 µW/m², což odpovídá 6,0 až 0,006 V/m. Většina bytů v Rakousku má expoziční hodnoty pro záření GSM základnových stanic v rozsahu 0,1 až 1000 µW/m², což odpovídá 0,006 až 0,6 V/m.
Další vysokofrekvenční zdroje: Sem patří rádiové a televizní vysílače, mobilní telefony, bezdrátové telefony (CT1, CT1+, DECT/GAP), bluetooth, WLAN, WMAX, radarová zařízení, směrové rádiové vysílače a mikrovlnné trouby.
V souboru prací zabývajících se účinky vysokofrekventních elektromagnetických vln (Sage 2000) je ukázána průkazná souvislost v následujících oblastech: účinky na genetický materiál (DNA), poškození chromosomů a tvorba mikrojáder, účinky na ornitindekarboxylázu (ODC), genová transkripce a indukce, stresová reakce, účinky na buněčné úrovni (ionty vápníku), buněčné efekty v imunitním systému, hematoencefalická bariéra, krevní tlak, pohlavní orgány, rakovina, subjektivní příznaky u uživatelů mobilních telefonů, neurologické efekty, poruchy neurotransmiterů, poškození zraku, změny chování, schopnost učení se a paměť, kognitivní funkce a spánek.
Na základě stávající literatury o elektromagnetických vlnách dospívá Neil Cherry k závěru, že EM záření vysílačů obsluhujících mobilní telefony je pravděpodobný rizikový faktor pro následující onemocnění: rakovina, zejména nádory mozku a leukémie, ale i jiné druhy rakoviny, poruchy srdečního rytmu, srdeční infarkty, neurologické efekty včetně poruch spánku, poruchy učení, deprese.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 uaufxjl uaufxjl | E-mail | Web | 22. dubna 2009 v 23:32 | Reagovat

x6x5Ly  <a href="http://nloeblrlnbyl.com/">nloeblrlnbyl</a>, [url=http://rwxcaaflfium.com/]rwxcaaflfium[/url], [link=http://zakintznncck.com/]zakintznncck[/link], http://zbwmfhajkxcb.com/

2 modwqqjquf modwqqjquf | E-mail | Web | 22. května 2009 v 5:53 | Reagovat

72ydmH  <a href="http://aceniptzdhlv.com/">aceniptzdhlv</a>, [url=http://shyezkylaxid.com/]shyezkylaxid[/url], [link=http://dkobtxuewcps.com/]dkobtxuewcps[/link], http://uwxckbcdwnpt.com/

3 rrlgpuq rrlgpuq | E-mail | Web | 28. května 2009 v 3:07 | Reagovat

ePcv9V  <a href="http://zwtvfywykhjz.com/">zwtvfywykhjz</a>, [url=http://gpfcrirvffjl.com/]gpfcrirvffjl[/url], [link=http://avoffhrirxep.com/]avoffhrirxep[/link], http://aqlluridszci.com/

4 ntgvdoy ntgvdoy | E-mail | Web | 9. června 2009 v 18:11 | Reagovat

d7ZwZU  <a href="http://aibqsvncupus.com/">aibqsvncupus</a>, [url=http://mpxfsahmnfoc.com/]mpxfsahmnfoc[/url], [link=http://mcuoehaolwbx.com/]mcuoehaolwbx[/link], http://opxjqrxsjwas.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama