Vliv VF EMP na zvířata (studie, empirická pozorování)

5. června 2008 v 14:49 | Radomil Hradil |  Vědecké studie
  • Prof. Dr. Herman Stever (univerzita Koblenz-Landau, SRN) a kol. publikovali v r. 2005 pilotní studii Verhaltensänderung unter elektromagnetischer Exposition (další výsledky pak v r. 2006). Několik včelstev Apis mellifera carnica bylo kontinuálně vystaveno záření základnové stanice DECT (1880-1900 MHz), srovnatelná včelstva byla jako kontrolní skupina sledována na stejném stanovišti. U obou skupin se zjišťovaly parametry: plocha plástů, hmotnost plástů a vracení se včel do úlu. Počet vracejících se včel byl u neozařovaných včelstev zřetelně vyšší, doba potřebná k návratu byla navíc u těch několika málo vracejících se včel z ozařovaných včelstev podstatně delší. Během experimentu se po dobu pozorování nikdy nevrátilo víc než šest ozářených včel, několikrát se dokonce nevrátila ani jedna, zatímco u neozářených včelstev bylo po celu dobu pozorování vidět vracející se včely.
· Doc. Dr. Ferdinand Ruzicka (Medizinische Universität Wien), včelař, který řadu let vyučuje patologii včel, pozoroval u vlastních včelstev (zpočátku 40 včelstev) změny chování a těžko vysvětlitelné úhyny. Na základě těchto zkušeností obeslal rakouské včelaře dotazníkem. 100 % odpovídajících včelařů postižených v letech 2002 a 2003 úhyny včelstev odpovědělo pozitivně na otázku, zda se v blízkosti úlu nachází mobilní vysílač. Jeden včelař z Lince napsal: "Už 37 let chovám včely. Před 5 lety si soused, aby splatil dluhy, nechal postavit mobilní vysílač. Naše ložnice je od něj vzdálena 50 metrů. V květnu 2002 zemřela náhle moje žena na poruchy srdečního rytmu. Ve stejném roce jsem se marně pokoušel získat oddělky. V roce 2003 jsem přišel o všechna včelstva."
Na základě vědeckých pokusů jiných autorů, prováděných u včel s nízkofrekvenčními EMP (50 Hz), v nichž se ukázaly zcela anomální reakce včel, Ruzicka usuzuje, že v tomto případě jsou příčinou VF EMP, když píše: "Výsledky v nízkofrekvenční oblasti lze použít i k prognóze účinků v oblasti vysokofrekvenční; vědecký výzkum totiž ukázal, že účinky indukované NF EMP v biologickém systému jsou totožné s účinky indukovanými VF EMP a naopak."
Ruzicka sám pozoroval v blízkosti základnových stanic: neklid včel v zimě, větší počet mrtvých včel přes zimu, větší napadení roztočem varroa a viry, změnu průběhu křivky plodování s intenzivnějším vývojem na jaře, silnější zatmelení úlu, zvýšenou agresivitu a zvýšenou rojivost včel.
Ruzicka uzavírá: "Podle mého názoru dochází v důsledku silného celoplošného vysokofrekvenčního záření k uvedeným změnám chování včely medonosné a ve spojení s varroázou a sekundárními onemocněními (zvápenatění plodu, APV) k pozorovaným velkým ztrátám včelstev."
(Zdroj: F. Ruzicka: Elektromagnetische Felder und Bienen. In: Bienen aktuell, 9. září 2007, s. 12-14)
· Podle Dr. Ulricha Warnkeho (Sárská univerzita, SRN) se včely orientují mimo jiné podle magnetického a elektromagnetického pole Země. Technicky vytvářené elektromagnetické vibrace v oblasti MHz a magnetické impulsy v nízkofrekvenční oblasti narušují podle jeho výzkumů orientaci a navigaci včel. Uměle vytvářená EMP jsou navíc podle něj příčinou oslabení včel, v jejímž důsledku včely trpí zvýšeným, nebývalým počtem chorob a parazitů. Warnke přitom poukazuje na výzkumy Dennise van Engelsdorpa z výzkumného ústavu American Association of Professional Apiculturists (University of Pennsylvania), který v souvislosti s úhyny včelstev píše: "Ještě nikdy jsme neviděli tolik různých virů najednou. Kromě toho jsme nalezli houbové organismy, bičíkovce a jiné mikroorganismy. Tato rozmanitost patogenů je zarážející."
· Rakouský soukromý rolník Michael Hauer hospodařící v Erledtu (obec Waldkirchen) pronajal v roce 1998 střechu své strojní haly k instalaci základnové stanice. Asi 6 týdnů po uvedení stanice do provozu si všiml vzrůstajícího neklidu telat a býků a jejich nechutenství (stáj se nachází asi 30 m od haly). Veterinář zaznamenal zvláštní trhavé pohyby hlavou, avšak neobjevil žádnou příčinu. Během následujícího půl roku muselo jít 8 zvířat na nucenou porážku. Během této doby bylo také zaznamenáno 8 těžkých porodů telat v důsledku pasivity matek, které prakticky neměly porodní stahy. Čtyři telata se narodila mrtvá. Ani důkladné veterinární vyšetření nepřineslo vysvětlení. Pak se Hauer doslechl o možném negativním vlivu EMP na zdraví lidí a zvířat. Podařilo se mu přesvědčit Telecom, aby vysílač odstavil, což bylo provedeno 14. 7. 1999. Už o den později se Hauer radoval, že zvířata opět žerou. Hauer k tomu poznamenal: "Na to nepotřebuji být žádný vědec, abych si spočítal, že jedna a jedna jsou dvě."
Když o tomto případu referovala rakouská televize, vzbudilo to velký ohlas. Hauerovi volalo mnoho lidí, že má stejnou zkušenost. Myslivci například vyprávěli, že se lesní zvěř nezdržuje v okruhu do 250 m od vysílačů.
· 2001. Soukromý rolník Franz Öhlinger hospodařící v Rainbachu (Bavorsko, SRN) choval již několik desítek let prasata na výkrm a na chov. Najednou se však v jeho chovu začal prudce zvyšovat výskyt nemocí. Po poradě s veterinářem se nakonec rozhodl všechna prasata prodat, udělat několikaměsíční přestávku, vydesinfikovat stáje a chov zcela obnovit s novými, očkovanými zvířaty. Po několika týdnech však byl obrázek úplně stejný. Příčinou se ukázalo být příliš vysoké radiační zatížení způsobené nedalekým vysílačem pro obsluhu mobilních telefonů, třebaže toto zatížení bylo pod úrovní povolených limitů. Na základě znaleckého posudku podal Franz Öhlinger trestní oznámení pro týrání zvířat.
Zdroj: zpráva Volkera Hartensteina, poslance bavorského zemského parlamentu.
· V červenci 2006 proběhla rakouským tiskem zpráva o případu rodiny drobných soukromých rolníků Ericha a Marie Pergerových z Mitterkirchenu; ve vzdálenosti necelých 70 m od jejich statku byl před několika lety postaven vysílač pro obsluhu mobilních telefonů. Perger popisuje následující události takto: "Nejprve jsme si všimli, že naše krávy už nechtějí žrát. Dojivost prudce poklesla a nakonec se začala rodit mrtvá telata. To byl pro nás velký otřes."
Rodina zemědělce změnila krmnou dávku, nepřineslo to však žádný efekt. Když pak šest z deseti krav uhynulo, byl to pro Pergerovi velmi poplašný signál. "Došli jsme do bodu, kdy jsme se cítili ohroženi v naší existenci," říkají Perger a jeho žena. Neobvyklé změny chování krav jako zvláštní stereotypní pohyby hlavou, ale i zmizení vlaštovek, které dosud každoročně hnízdily ve chlévě, donutilo Pergerovi uchýlit se ke svépomoci. Pozvali elektromontéra z blízké obce Bad Kreuzen. Ten provedl rozsáhlé měření nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních polí na jejich statku. Perger potom namontoval před všechny otvory ve stěnách směrem k vysílači jemné železné pletivo a podařilo se mu tak snížit hodnoty záření na desetinu. Po umělém odstínění pletivem se opět zvýšil apetit zvířat, stejně jako jejich dojivost a životnost. Původní úroveň, jaké zvířata dosahovala před postavením vysílače, však už dosažena nebyla.
· 2000, Lund, Švédsko, švédští vědci prof. Dr. Arne Brun, Dr. Bertil Persson a prof. Dr. Leif Salford z univerzity v Lundu publikovali výsledky výzkumu, v němž byly tři skupiny krys vystaveny po dobu dvou hodin záření mobilního telefonu (standard GSM, SAR 0,02 W/kg). U kontrolní skupiny byl mobil vypnutý. Krysy pak byly ponechány ještě 50 dní naživu a bylo pozorováno jejich chování. Poté byly usmrceny a jejich mozky byly vypreparovány a prozkoumány. Záření mobilního telefonu bylo prokázáno jako příčina poškození neuronů. Autoři studie uvádějí: "Mozky krys jsou po ozáření (…) poseté tmavými skvrnami a zřetelně poškozené. V důsledku těchto EMP dochází k tvorbě krevních podlitin. Bílkoviny a škodlivé látky procházejí hematoencefalickou bariérou, která je zářením otevřena. Bílkoviny patří do krve, nikdy do mozku."
· Již v roce 1997 provedl Dr. Michael Repacholi, pověřenec WHO pro elektromagnetická pole, na zakázku australského Telekomu výzkum, při němž byly myši ozařovány EM polem GSM-900 (SAR 0,13-1,4 W/kg) po dobu dvakrát 30 minut denně během 18 měsíců. Výsledkem bylo 2,4krát zvýšené riziku výskytu lymfomu (rakoviny mízních uzlin).
· Dr. Jules B. Jubicier-Simo (Imunologická a parazitologická laboratoř, Farmaceutická fakulta, Univerzita Montpellier, Francie) a kol. v roce 2000 pokusně ozařovali mobilním telefonem slepičí vejce v umělé líhni. U kontrolní skupiny byla úmrtnost zárodků 15 %, u skupiny ozařované po dobu 21 dnů byla úmrtnost 52 %.
· Podobný pokus provedli v témže roce Rusové pod vedením předsedy RNCNIRP prof. Jurije Grigorjeva (publikováno v r. 2003). Úhyn v kontrolní skupině: 16 %, úhyn v ozářené skupině: 75 %.
· Washington Post referoval v článku z 8. října 1998 o dvou soutěžích poštovních holubů ve státech Virginia a Pensylvania; holubi soutěžili v letu na vzdálenost 200, resp. 160 mílí: "Z 2700 poštovních holubů jich 2200 zmizelo. Za normálních okolností by museli být během několika hodin zpátky ve svých holubnících. Holubi se orientují podle magnetického pole Země a dalších přirozených geomagnetických signálů. V podezření jsou mikrovlny mobilních vysílačů, které zvířata ruší."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vojta Vojta | E-mail | Web | 15. listopadu 2011 v 16:04 | Reagovat

Moc dobrý. Těším se na další

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama