Otevřený dopis ministru Julínkovi

19. srpna 2008 v 11:46 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Vážený pan
MUDr. Tomáš Julínek
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Praha, 15. srpna 2008
Vážený pane ministře,
rád bych Vás tímto otevřeným dopisem, jehož kopii zasílám též prezidentovi ČR panu Václavu Klausovi, stínovému ministrovi zdravotnictví panu Davidu Rathovi, ministrovi školství panu Ondřeji Liškovi a ministrovi životního prostředí Martinu Bursíkovi, upozornil na podle mého naléhavou situaci v ochraně veřejného zdraví v ČR a vyzval Vás k urychlenému uskutečnění kroků vedoucích k nápravě této situace.
Již v 90. letech minulého století a v ještě větší míře pak po roce 2000 publikovala řada vědeckých týmů z různých zemí světa alarmující výsledky výzkumů, které ukazují, že vysokofrekvenční elektromagnetické pole (VF EMP) používané pro přenos signálu mobilních telefonů a dalších bezdrátových informačních technologií má nejen tepelný, ale i netepelný účinek na živé buňky, tkáně a organismy. Tento účinek je takový, že dochází k narušení funkce buněčných orgánů, k bujení buněk, k destrukci buněk (nervové buňky), k poruchám funkcí tělesných orgánů (mozek, srdce, žlázy s vnitřní sekrecí) a k poruchám duševních funkcí u člověka. Tyto výsledky byly potvrzeny také bezpočtem empirických pozorování lékařů a postižených pacientů; připomínám, že Freiburskou výzvu z roku 2002, v níž jsou tyto účinky vyjmenovány, podepsaly tři tisíce lékařů. Pozorovány byly také zhoubné účinky na zvířata. Za poslední rok počet těchto zpráv roste a roste také jejich závažnost, ohroženy se přitom ukazují být především děti. Jen namátkou uvedu:
- V srpnu 2007 zveřejnila mezinárodní skupina 20 vědců a odborníků na veřejnou ochranu zdraví (Bioinitiative Group) šestisetstránkovou zprávu o vlivu EMP na zdraví, sestavenou na základě prostudování a vyhodnocení 2000 studií. Podle této zprávy nejsou platné limity způsobilé k ochraně veřejného zdraví.
- V září 2007 vyzvala Evropská agentura pro životní prostředí EEA k novému definování limitů pro EMP.
- V listopadu 2007 označili účastníci vědecké konference, konané v londýnské Královské společnosti na téma "Jsou současné limity pro expozici EMP dle doporučení ICNIRP dostatečné?", limity za zastaralé a naprosto irelevantní.
- V listopadu 2007 byla zveřejněna americká vědecká studie sledující vliv EMP na výskyt autismu u dětí. Autoři studie Dr. Tamara Mariea a Dr. George Carlo zjistili přímou souvislost mezi EMP používanými pro bezdrátový přenos informací, narušením fyziologie buněk a následným výskytem příznaků autismu.
- V prosinci 2007 byl na vědecké konferenci v Benátkách v závěrečném usnesení opět vznesen požadavek na zásadní přehodnocení limitů na ochranu před neionizujícím zářením.
- V lednu 2008 publikovala vláda rakouské spolkové země Štýrsko studii provedenou salcburským hygienikem Dr. Gerdem Oberfeldem. Studie ukazuje, že v okruhu do 200 m od vysílače bylo zjištěno více než čtyřikrát vyšší riziko výskytu rakoviny (zejména rakoviny mozku a prsu) než v okruhu 200 až 1200 m.
- V březnu 2008 publikovala izraelská lékařka a epidemioložka Dr. Siegal Sadetzki (univerzita Tel Aviv) studii, která prokázala souvislost mezi dlouhodobým a intenzivním používáním mobilního telefonu a výskytem rakoviny příušnic.
- V dubnu 2008 řekl australský vědec profesor Dr. Bruce Armstrong (University of Sydney, School of Public Health), který vedl australskou část výzkumné studie Interphone: "Domnívám se, že se hromadí doklady poukazující na vliv mobilních telefonů na vznik nádorů."
- V dubnu 2008 vydala Ruská národní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (RNCNIRP) na základě svých pokusů se zvířaty a dalších dlouholetých výzkumů rezoluci Děti a mobilní telefony: zdraví budoucích generací je ohroženo.
- V květnu 2008 informovala agentura Reuters o výsledcích výzkumu prof. Hardella ze Švédska. Autoři studie zjistili, že venkované, kteří používali mobilní telefon více než tři roky, mají trojnásobně větší riziko vzniku nádoru mozku než lidé z města. Po pěti letech používání mobilu je toto riziko čtyřnásobné. Na venkově jsou vysílače mobilní sítě od sebe mnohem vzdálenější a mobily to vyvažují silnějším signálem.
- V květnu 2008 zveřejnil Independent výsledky epidemiologické studie provedené univerzitou v Aarhusu a universitou v Los Angeles, v níž byly vyhodnoceny zdravotnické údaje více než 13.000 dánských dětí z doby prenatálního vývoje a postnatálního vývoje do 7 let života. Závěr: Pravděpodobnost, že děti budou trpět poruchami chování, např. hyperaktivitou, se zvyšuje o více než 50 procent u dětí, jejichž matky v těhotenství pravidelně používaly mobilní telefon.
- V červnu 2008 zveřejnilo dvacet vědců z Francie, Itálie, Nizozemí a USA, většinou onkologů, provolání, v němž vyzývají k prevenci a opatrnosti při používání mobilů. Děti do 12 let by podle nich neměly mobilní telefony vůbec používat.
- Evropská agentura pro životní prostředí EEA vznesla v červnu 2008 opětovně požadavek na zpřísnění hygienických limitů pro EMP.
- Na konci července 2008 informovaly zpravodajské agentury o tom, že vedoucí Ústavu pro výzkum rakoviny při univerzitě v Pittsburghu Dr. Ronald B. Herberman vyzval svých 3000 spolupracovníků, aby pokud možno omezili používání mobilních telefonů. Herberman se kromě toho naléhavě vyslovil pro zákaz používání mobilních telefonů dětmi a pro zákaz telefonování mobilními telefony na veřejných místech a v hromadných dopravních prostředcích.
Zatímco v západoevropských zemích jsou občané odborníky varováni před účinky VF EMP a před nadměrným a neopatrným používáním mobilních telefonů, bezdrátového internetu a bezdrátového domácího telefonu (viz například informační materiály k eletrosmogu salcburské zemské vlády nebo informační plakát vídeňské lékařské komory), u nás se v oficiálních dokumentech SZÚ tvrdí, že tyto technologie jsou neškodné. Důsledek? Zatímco v Německu má jen mobilní telefony (a tedy žádnou pevnou linku) 11 % domácností, v Nizozemí 9 % a ve Švédsku pouhá 3 %, je takových domácností u nás 64 %. Vysílače jsou stavěny přímo na školy, školky, nemocnice a do jejich bezprostřední blízkosti, lidé používají mobilní telefony naprosto neuvážlivě, rodiče je pořizují malým dětem. Případné stížnosti občanů jsou pak příslušným oddělením MZ ČR bagatelizovány.
Ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví ČR MUDr. Jaromír Hrubý a doc. Luděk Pekárek z příslušné Národní referenční laboratoře odmítají vzít výzkumy a zkušenosti odborníků potvrzující netepelné účinky VF EMP na vědomí a vytrvale tvrdí, že VF EMP pod úrovní platných limitů nejsou závadné. Odvolávají se na mezinárodní komisi ICNIRP, která přitom - jak se v odborném světě snad už obecně ví - není komisí povolaných odborníků, nýbrž nastrčených figur, které mají dodat měkkým limitům zdání vědecké podloženosti. Tato komise také nenese žádnou právní odpovědnost za ochranu či poškození zdraví občanů VF EMP, stejně jako ji nenesou ani orgány EU, na jejichž doporučení se naše státní orgány odvolávají. Za ochranu zdraví v ČR odpovídá MZ ČR. Proto Vás tímto vyzývám, abyste této odpovědnosti, kterou jako představitel ministerstva nesete, učinil zadost.
Vyzývám Vás k učinění těchto kroků:
- Prosadit urychlené a podstatné zpřísnění ochranných limitů pro EMP, a to na úroveň bezpečnou pro lidské zdraví i při trvalé a dlouhodobé expozici.
- Stáhnout klamavé informační texty z internetových stránek SZÚ a brožuru Neionizující záření; vypracovat nové informační materiály, které budou veřejnost informovat o skutečných rizicích VF EMP a ve kterých se veřejnost dozví, jak se před VF EMP účinně chránit, jak hygienicky zacházet s IT, jak si nechat změřit hustotu EMP v bytě a na pracovišti atd.
- Zavést bezplatnou službu měření VF EMP pro občany.
Na závěr musím podotknout, že považuji za neslýchané, když jeden člověk de facto rozhoduje o zdraví milionů obyvatel této země, tím spíše, jedná-li se o člověka morálně narušeného, což dokládá jeho prokázaná dlouholetá spolupráce s StB. Mám na mysli zmiňovaného doc. L. Pekárka (vedeného v 60. a 70. letech v záznamech StB pod krycími jmény Šabart a Ludva), který dnes vypracovává podklady pro příslušnou legislativu, odpovědi vládních činitelů na poslanecké interpelace v této věci, publikace zveřejňované pod hlavičkou SZÚ, školí pracovníky hygieny v implementaci této legislativy, řeší stížnosti občanů atd. Sám jsem se na hygienické stanici přesvědčil, že pro odpovědnou pracovnici, lékařku, byla určující slova L. Pekárka o tom, že je vědecky prokázáno, že VF EMP nejsou zdraví škodlivá. Tento člověk očividně klame veřejnost, odborníky i politiky a možná i sám sebe. Tento stav je - znovu opakuji - neslýchaný a poukazuje na systémové selhání, a proto Vás, pane ministře, vyzývám k jeho nápravě.
Věřím, že si uvědomíte závažnost situace a podniknete nezbytné kroky vedoucí k účinné ochraně zdraví občanů ČR.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil, Praha 6
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr Dvořák Petr Dvořák | E-mail | 23. srpna 2008 v 22:59 | Reagovat

Vážený pane, upřímně děkuji za tuto iniciativu. Váš web dlouhodobě sleduji a doufám, že uveřejníte případné odpovědi oslovených činitelů.

2 Radomil Hradil Radomil Hradil | 8. září 2008 v 13:30 | Reagovat

Vážený pane Dvořáku, děkuji za zprávu. Dnes jsem zde pověsil odpověď hl. hygienika M. Víta na můj otevřený dopis ministrovi.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama