Dopis krajským hygienickým stanicím

19. září 2008 v 18:01 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Praha, 19. září 2008
Vážení lékaři,
vzhledem k tomu, že patřím k lidem, kteří na svém vlastním organismu poznali, že současné hygienické limity pro tzv. neionizující záření nechrání dostatečně lidské zdraví, a že naše oficiální orgány odmítají vzít tuto skutečnost na vědomí, chtěl bych Vás alespoň touto cestou upozornit na poškozování veřejného zdraví, k němuž u nás v současnosti dochází.
Není pravdou to, co uvádí Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR, hlavní hygienik a SZÚ (tedy příslušná NRL), totiž že naše hygienické limity zajišťují dostatečnou ochranu zdraví obyvatelstva, že při podlimitních hodnotách vysokofrekvenčního elektromagnetického pole nenastávají u lidských tkání žádné netepelné účinky a že nebyl prokázán jediný příklad poškození lidského zdraví při podlimitních hodnotách VF EMP.
Existuje dostatek výzkumů renomovaných vědců, profesorů univerzit z různých zemí světa, státních výzkumných ústavů, předních klinik i nezávislých vědců, které dokládají přímý příčinný vztah mezi hustotou VF EMP a výskytem celé řady poškození buněk, tkání, orgánů i celého lidského organismu včetně jeho duševních funkcí.
Navíc je zde bezpočet empirických pozorování praktických lékařů, která dokládají přímý vztah mezi používáním mobilního telefonu nebo instalací základnocé stanice v blízkosti místa bydliště a výskytem celé řady subjektivních obtíží i objektivních poruch činnosti orgánů apod. Několik epidemiologických studií již také prokázalo tuto souvislost s výskytem nádorů mozku, sluchového nervu a příušnic - a to vše při podlimitních hodnotách. Tvrdí-li Vám doc. L. Pekárek, že tyto studie nebyly validní, nemá pravdu. Tvrdí-li Vám dále ministerstvo či SZÚ, že poslední taková studie, zveřejněná salcburských hygienikem Dr. Oberfeldem v lednu tohoto roku, byla blamáží a že dotyčný vysílač nikdy nevysílal, nevěřte tomu. Je to jen tah telekomunikačních společností, které cítí, že doba snadných zisků se blíží ke svému konci, a Dr. Oberfelda zažalovaly o ušlý zisk. V listopadu se bude konat další stání soudu, který vyslechne další svědky.
Rád bych Vás upozornil na skutečnost, že doporučení komise ICNIRP z r. 1999, jíž se politici zaštiťují, byla podrobena již záhy po svém vzniku analýze a zdrcující kritice a tato kritika trvá v odborných kruzích dodneška, ba je stále silnější. Ostatně, v minulosti se již prokázaly vazby členů této komise na telekomunikační společnosti.
Dále Vás chci upozornit, že v Lichtenštejnsku vstoupil 1. 9. 2008 v platnost zákon na ochranu životního prostředí, který provozovatelům vysílačů ukládá, aby do konce roku 2012 snížili hustotu el. pole na 0,6 V/m, tedy na hodnotu stonásobně nižší, než jaká je povolena u nás. V příštím roce budou švýcarští občané usilovat o svolání referenda, které by i v této zemi uzákonilo tyto limity. Dá se předpokládat, že se tímto příkladem budou řídit i další země.
Měli byste také vědět, že Evropský parlament se na svém plenárním zasedání ze 4. 9. tohoto roku, konaném v Bruselu, usnesl s převahou 522 hlasů pro oproti 16 hlasům proti mj. na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP o frekvenci 0 Hz až 300 GHz již nejsou aktuální a nemohou dostatečně chránit skupiny vyžadující zvláštní ochranu, např. těhotné ženy, novorozence a děti. Lze předpokládat, že tato vůle parlamentu se dříve či později odrazí také v příslušné úpravě legislativy.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a k odpovědnosti, kterou nesete za ochranu veřejného zdraví, Vás žádám, abyste učinili všechno, co je ve Vašich silách, pro to, aby došlo k urychlené nápravě situace, kdy VF záření základnových stanic dlouhodobě poškozuje zdraví velkého počtu obyvatel naší země a kdy odpovědné orgány odmítají informovat občany o skutečných rizicích spojených s častým používáním mobilních telefonů, s používáním mobilních telefonů dětmi, s instalací základnových stanic na vlastní střeše či pozemku atd. Věřím, že ještě lze odvrátit nebezpečí trvalého poškození, které naší populaci hrozí.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil, Praha 6
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama