Odpověď hlavního hygienika na otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

8. září 2008 v 13:21 |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
V Praze dne 28. 8. 2008 (doručeno 8. 9. 2008), č.j.30142/2008-OVZ-32.0-18.8.08
Vážený pane inženýre,
vezměte, prosím na vědomí, že dodržování přípustných hodnot pro expozici elektromagnetickým polím, stanovených nařízením vlády č. 1 /2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, pokládáme stejně jako ICNIRP, Světová zdravotnická organizace (VVHO) a Evropská komise (EC) za dostatečnou ochranu ochranu zdraví obyvatelstva i zaměstnanců. Snižování těchto limitů, případně zavádění opatření jako je nabádání k omezování používání mobilních telefonů a podobných jiných opatření, která uvádíte ve svém dopise, je proto zcela neopodstatněné. Současně Vám sdělujeme, že máme dostatek informací, abychom mohli kategoricky odmítnout nejen Vaše stále se opakující návrhy na snížení limitů, ale i označeníní našich spolupracovníků za morálně narušené osoby, nebo tvrzení, že členové všeobecně uznávané Mezinárodní komise ICNIRP jsou nastrčené figury. Za zcela bezprecedentní pokládáme Vaše opakované požadavky na stažení tištěných publikací a informací umísťovaných na webu Státního zdravotního ústavu, které informují objektivně o zdravotních rizicích způsobených expozicí elektromagnetickému poli a o zásadách, podle kterých se na základě prokázaných vědeckých poznatků zdravotnmí limity stanoví.
Na Vaše dopisy se stále stejnými otázkami, stejnýmu požadavky a s odmítavými stanovisky k mezinárodním normám pro elektromagnetické pole jsme již dříve zaslali své důkladně odůvodněné odpovědi. S nimi však zásadně nesouhlasíte. K dopisům přikládáte seznamy vybraných publikací, k jejichž obsahu jsme se již dříve vyjadřovali.
Stejný charakter jako všechna Vaše podání předcházející má i poslední podání ze dne 15.8.2008. Opět nepřináší žádné nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu Vám již opakovaně sděleného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR. V souladu s upozorněním, uvedeným v naší odpovědi č. j. 21377/2008-OVZ-32.0-30.5.08 z 12.6.2008, že takováto další Vaše podání budou brána pouze na vědomí bez dalšího vyřizování, konstatujeme, že i toto nové podání bereme na vědomí.
S pozdravem
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama