Otevřená odpověď hlavnímu hygienikovi

17. září 2008 v 5:00 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Věc: Odpověď na Váš dopis z 28. 8. 2008 (razítko pošty 5. 9. 2008)
Praha, 16. září 2008
Vážený pane doktore,
dne 1. 9. tohoto roku vstoupil v Lichtenštejnsku v platnost nový zákon o ochraně životního prostředí, který předepisuje pro vysílače vysílající ve frekvenci kolem 900 MHz limitní hodnotu 4 V/m, u vysílačů s frekvencí kolem 1800 MHz hodnotu 6 V/m. Provozovatelé vysílačů jsou dále povinni snížit do konce roku 2012 intenzitu elektrického pole na 0,6 V/m, což je asi stonásobně méně, než jsou hodnoty povolené u nás.
Evropský parlament se na svém plenárním zasedání ze 4. 9. tohoto roku, konaném v Bruselu, usnesl s převahou 522 hlasů pro oproti 16 hlasům proti mj. na tom, že limitní hodnoty pro expozici obyvatelstva EMP o frekvenci 0 Hz až 300 GHz již nejsou aktuální a nemohou dostatečně chránit skupiny vyžadující zvláštní ochranu, např. těhotné ženy, novorozence a děti.
Předpokládám, že jako vždy nebudete ani Vy ani Odbor ochrany veřejného zdraví MZ ČR ani SZÚ považovat tyto skutečnosti za "nové" a budete trvat na svých tvrzeních, resp. na tvrzeních uváděných MUDr. Smolařem, Ing. Bucharem a L. Pekárkem, kteří příslušnou korespondenci vyřizují, že ochrana zdraví obyvatelstva před účinky VF EMP je u nás dostatečná, resp. že nebyl prokázán jediný případ poškození lidského zdraví podlimitními hodnotami VF EMP.
Přitom musíte stejně jako já velmi dobře vědět, že to není pravda. Dostatek vědeckých studií i empirických pozorování prokázal, že existují velmi závažné netepelné účinky příslušných frekvencí VF EMP na lidské zdraví a že je toto zdraví poškozováno při hodnotách hluboko pod našimi zákonnými hygienickými limity. Udržování hygienických limitů na současné úrovni není otázkou vědeckého poznání, otázkou rozumu, nýbrž otázkou politické vůle, které se jako státní úředník podřizujete, třebaže se tím zpronevěřujete své lékařské přísaze i svému lidskému svědomí. Jsem však pevně přesvědčen o tom, že politická vůle se nakonec bude muset podřídit poznání (neboť jinak to ani není možné - skutečnost lze totiž přehlížet či zastírat jen po omezenou dobu) a že dříve či později bude vyvozena i trestní odpovědnost za poškozování zdraví obyvatelstva, k němuž v současné době dochází.
Na míře Vaší prozíravosti a odpovědnosti nyní závisí, jak dlouho bude u nás ještě k tomuto poškozování docházet.
Považujte prosím tento dopis za otevřený.
S pozdravem
Ing. Radomil Hradil, Praha 6
Odpověď MUDr. Jaromíra Hrubého, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví, na dopis hlavnímu hygienikovi z 16. 9. 2008
V Praze dne 23.9.2008
Č. j.: 34452/2008-OVZ-32.0-18.9.08
Vážený pane inženýre,
sdělujeme, že Vaše nové podání ve věci požadavku podstatného zpřísnění hygienických limitů pro neionizující záření, uvedených v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky neionizujícího záření, nepřináší žádné nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu Vám již opakovaně sděleného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR. V souladu s naším dřívějším upozorněním, že takováto další Vaše podání budou brána pouze na vědomí bez dalšího vyřizování, konstatujeme, že Vaše nové podání ze dne 16.9.2008 bereme na vědomí.
Přílohu zasíláme bez komentáře.
Příloha: Zpráva komise EU o uplatňování doporučení Rady (omezení expozice osob EMP 0-300 GHZ)
S pozdravem
MUDr. Jaromír Hrubý
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama