Dopis šéfredaktorovi časopisu Respekt

16. března 2009 v 17:34 | Radomil Hradil |  Tiskové zprávy, otevřené dopisy, rozhovory
Vážený pane šéfredaktore,
rád bych vyjádřil svůj velmi kritický názor na článek Strach po drátě z Respektu č. 12; tento článek, v němž se hovoří i o mně, považuji - a to Vám nyní píšu i jako publicista a šéfredaktor odborného časopisu - za velmi nevyvážený až podjatý.
Autorka už v názvu podsouvá čtenáři, co si má o celé problematice myslet (a dává tím najevo i svůj názor na problematiku): jedná se o pouhý strach. Hned v perexu pak čtenáři sděluje, jaké je celé rozuzlení textu: před elektrosmogem se lze bránit, ale není to nebezpečné - tedy bránit se můžete, ale je to zbytečné, neboť elektrosmog neškodí. To pak i explicitně uvádí v samotném textu: "Podobných příkladů ochrany proti nebezpečí, které však nejspíš nehrozí, je celá řada." A když už dává paní redaktorka slovo straně, která tvrdí opak, neopomene předem ("je to i dobrý byznys se strachem") a potom ("kteří na nejistotě docela dobře vydělávají") naznačit, že motivací je obohacení se.
Jestliže autorka uvádí, že "podle současného stavu vědeckého poznání neexistuje možnost, jak by jim [lidem] vysílače i dráty mohly škodit", pak nepíše pravdu - a nepíše ji zjevně nikoli z neznalosti, nýbrž zcela záměrně, protože jsem ji na jiný stav vědeckého poznání upozorňoval a ona sama také studovala můj blog, v němž uvádím řadu vědeckých studií, které prokazují opak, jakož i řadu prohlášení renomovaných vědců, kteří tento opak tvrdí a před elektrosmogem velmi naléhavě varují. Paní redaktorku jsem informoval o tom, že současné limity nebyly přijaty na základě konsensu vědecké obce, nýbrž na základě politického rozhodnutí i přes zásadní odpor velké části vědecké obce - u nás i v zahraničí. Tento odpor nejen trvá, ale i sílí, což Vám mohu doložit na řadě příkladů.
Paní redaktorka cituje doc. Pekárka, který říká, že současné "normy jsou padesátkrát přísnější než hodnoty, která by mohly člověka ohrozit". Tento jeho názor, na kterém trvá už od doby, kdy byl dosazen na místo vyhozených vědců, kteří v roce 2000 odmítli zaštítit desetkrát změkčené limity, patrně nemá ve vědeckém světě obdoby, a já si ho v kontextu vědeckých poznatků dovolím označit za šílený. V Lichtenštejnsku platí od září 2008 zákon, který stanovuje hygienické limity na úroveň stonásobně nižší, než jaká platí u nás; francouzský ministr životního prostředí předložil letos návrh zákona předpokládající zákaz používání mobilů dětmi do 12 let; Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí předkládá EP návrh usnesení, jež vyzývá Evropskou komisi ke zpřísnění hygienických limitů; německý, finský i ruský státní úřad pro ochranu obyvatelstva před tímto druhem záření vyzývají k opatrnosti zvláště u dětí; zástupci amerického centra pro výzkum rakoviny v Pittsburgu a francouzského centra pro výzkum rakoviny v Lyonu, stejně jako onkologové z dalších pracovišť ve Švédsku, USA, Itálii, Nizozemí nebo Francii varují před rakovinou v souvislosti s používáním mobilních telefonů - a Respekt vydává článek jako z minulého století.
Na závěr paní redaktorka hovoří o mezinárodní studii Interphone. Jistě, výsledky, nakolik jsou již známy, jsou rozporuplné, avšak třeba epidemioložka S. Sadetzki, která vedla izraelskou část studie, již zveřejnila zprávu, v níž dokládá, že s používáním mobilního telefonu se prokazatelně zvyšuje riziko nádorů příušnic. Koordinátorka celé studie E. Cardisová vyzvala na základě předběžných výsledků, aby děti používaly mobil v rozumné míře a dávaly přednost pevné lince. O tom všem však paní redaktorka nic nepíše - místo toho uvádí, že pravidelné používání mobilu může chránit před mozkovým nádorem. Nezlobte se na mě, ale takový článek musím jak z odborného, tak z novinářského hlediska považovat za paskvil. Obzvlášť se mě dotýká, když autorka několikrát naznačuje, že jde jen o obchod se strachem (podotýkám, že sám žádné příjmy v tomto smyslu nemám). Skutečnost je přitom taková, že zisk společnosti T-Mobile v ČR za rok 2007 byl 10 miliard korun, stejně vysoký byl i zisk Telefonicy O2 z provozu mobilní sítě. Zajímalo by mě, jak velký byl v porovnání s tím zisk těch několika lidí, kteří u nás prodávají pomůcky, jimiž se lze před účinky elektrosmogu chránit.

Bohužel musím na závěr konstatovat, že Respekt se tímto podjatým článkem pokusil uchlácholit obyvatelstvo ČR a zastřít a bagatelizovat reálně hrozící zdravotní rizika, o nichž se v zahraničí již dlouhou dobu diskutuje a ví, a k jejichž omezení se připravují legislativní kroky.

S pozdravem
Ing. Radomil Hradil

Odpověď E. Taberyho, šéfredaktora Respektu, 17. března 2009:

Vážený pane Hradile,
díky za Váš dopis. Je jasné, že na toto téma budou vždy rozdílné názory. Podle mě je to povedený text, který například mě, člověka netknutého tímto tématem, přivedl k přemýšlení o tom, co nás obklopuje. Váš dopis ve zkrácené podobě dáme do dopisů. Děkuji,
Erik Tabery, sefredaktor, tydenik RESPEKT


Reakce, Radomil Hradil, 17. března 2009:

Vážený pane Tabery,
děkuji za Vaši odpověď. Ano, názory na téma elektrosmogu obecně a působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí (VF EMP) zvláště jsou velmi rozdílné; předpokládal bych však, že časopis jako je Respekt se alespoň pokusí o jejich rovnocenné vykreslení a nebude čtenáři vmanipulovávat svůj předpojatý názor na věc (navíc ještě tak okatě) - což se bohužel nestalo. A bohužel Vám jako šéfredaktorovi tato manipulace, na niž jsem na několika příkladech poukázal v minulém dopisu, zřejmě nijak nevadí. Mohlo by to být jen projevem poněkud pokleslé novinářské etiky či nezvládnutého novinářského řemesla, ale vlastně to docela zapadá do kontextu celkového působení Respektu. Ve svém mailovém dopisu redakci Respektu ze 14. března jsem kladl otázky, jak může mít časopis nějaký postoj a kdo tento postoj určuje - konkrétně ve věci radaru, ale v tomto čísle Respektu se zase mluví o tom, že Váš časpis je pro zavedení eura v ČR. Je evidentní, že Vaši redaktoři se řídí jistými směrnicemi určujícími postoje "časopisu" a tím i postoje jejich. Zdá se mi, nakolik to mohu posoudit, že tyto postoje jsou konformní s postoji majitele Respektu. Ale to je koneckonců věc a Vás a redaktorů, když na tyto podmínky přistupujete. Mně pouze Váš proradarový postoj umožňuje pochopit, proč tolerujete a obhajujete články, které z poctivých lidí dělají parazity těžící z lidského strachu; je nasnadě že jakékoli reálné podezření na biologickou účinnost VF EMP je to poslední, co mohou propagátoři radaru v Čechách potřebovat. Je ovšem smutné, když ideologická předpojatost vede ke vzniku takových článků, jako je Strach po drátě.
S pozdravem
Radomil Hradil

Dopis Ing. Jaroslava Nováka šéfredaktorovi Respektu, 18. 3. 2009:

Vážený pan Erik Tabery, šéfredaktor RESPEKTU

Vážený pane šéfredaktore,
reaguji na článek "Strach po drátě", protože mám zájem, aby články v Respektu měly profesní novinářskou úroveň, odpovídající "RESPEKTu". V tomto případě tomu tak není, článek je kompilací všech možných i nemožných názorů (jako např., že být pravidelným uživatelem mobilu může dokonce chránit před mozkovým nádorem) s tím, že autorka bez hlubší analýzy se přikloní k oficiálnímu stanovisku, že se nemáme bát elektrosmogu: "jedná se jen o dobrý byznys se strachem."
Bylo by velmi užitečné, aby se pani redaktorka seznámila s profesionálními přístupy italských novinářů z Corriere della Sera, kteří se postarali o to, že Itálie nepřistoupila na doporučení ICNIRP a má stále limity, které platily i u nás před rokem 2000, (viz příloha Elektromagnetické pole a zdravotní rizika 4) a získala tak představu jak toto téma publikovat.
Jak by tedy měla pani redaktorka pracovat po vzoru italských kolegů? Měla by provést jednoduchý experiment sama na sobě, nebo na svých dětech, což by jistě bylo pro čtenáře Respektu velmi zajímavé a přesvědčivé, protože existuje sice tisíce studií, které tvrdí, že se nemáme ničeho bát ale stejný počet studií tvrdí pravý opak. Já bych jí zcela zadarmo a nezištně při tomto experimentu pomohl, tak, že bych jí dal seznam lidí, kteří mají prokazatelné zdravotní problémy (najde je v diskuzi na internetu k výše uvedenému článku) . Pokud by chtěla udělat experiment sama na sobě a svých dětech, pak bych jí doporučil aby se nastěhovala do místností, které jsou pár metrů od základnových stanic GSM kde antény jsou mnohdy necitlivě nasměrovány přímo do tohoto bytu, aspoň na měsíc a pak teprve poznatky zpracovala.
Další možností pro ověření by bylo nechat se trvale exponovat (t.j. 24hod.denně) hodnotami dle platných zákonných zdrav.limitů,:
t.j. pro 900MHz je výkon.hustota 4,5W/m2, což odpovídá 41V/m.
pro 1800MHz je výkon.hustota 9W/m2 což odpovídá 51V/m.
Pro standardní lékařské vyhodnocení je třeba předem nechat si odebrat krev se zaměřením na sedimentaci a štítnou žlázu a to před i po měsíci. Rovněž je nutné provést před zahájením a ukončením experimentu neurologické vyšetření a CT. Pak by následovalo vyhodnocení experimentu a paní redaktorka by získala mnoho zkušeností a mohla pak napsat zajímavý nový článek s konkrétním závěrem
"Máme se bát?"
Mám zkušenosti s klinickým ověřováním vlivu EMP ve zdravotnictví, které vždy byly prováděny pod dohledem lékařů tak, aby nemohlo dojít k poškození pacienta (nemusím se spoléhat na zprostředkované informace).
Já osobně si myslím, že problém je v tom, že limity dané vl.nař. č.1/2008 umožňují všem jednotlivým operátorům GSM a ICT nastavit výkon svých stanic na tyto limity, ale ve skutečnosti, pokud jsou blízko sebe tak se limity sčítají(odčítají, interferují atd) a bydlí li lidé přímo ve vyzařovaném svazku a zejména jsou-li hypersensitivní, tak to může mít pro ně velké zdravotní nepříjemnosti. (upozorňuji též na to, že máme zkušenost, že vyzařovaný svazek (lalok) může být nasměrován na určitý byt třeba v panelovém domě a obyvatelé bytů v jiném poschodí nemusí být ohroženi.)
Nakonec si neodpustím poznámku "Kdo si na elektrosmogu nejvíce vydělává", jsou to miliardové zisky operátorů, kteří ani 1% ze svých zisků nedávají, dle mých zkušeností , na nezávislý výzkum vlivů EMP. Přitom si platí agentury, které se snaží "vědecky" dokázat a potvrdit že vše je v pořádku. Dále jsou to státní instituce placené z našich daní (které se mají starat o naše zdraví)
jako SZÚ, ZU a hygienické stanice, které až do roku 2003 prováděly zdarma měření EMP, (v případě žadatelů, kteří prokázali objektivní zdravotní problémy)
a nyní si za toto měření účtují cca 8000.-Kč. Na protokolu o měření EMP, pak vždy lidem sdělí, že limit není překročen a vše je tedy v pořádku.
Na závěr udávám, že sám plně využívám bezdrátové ICT, pochopitelně i mobilní telefon, ale dodržuji zásady předběžné opatrnosti. Vím, že se mohu mýlit, jsem ale znepokojen rychlým tempem nárůstu pozadí EMP v 21 století.

S pozdravem Ing. Jaroslav Novák
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Johan Johan | E-mail | Web | 6. prosince 2011 v 18:28 | Reagovat

Jo jo , moje řeč

2 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 11. září 2014 v 23:50 | Reagovat

Hello!

3 Polkaabore Polkaabore | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 19:37 | Reagovat

cialis half life peak

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">buy cialis online</a>

    cialis yearly sales

4 Onlinepabore Onlinepabore | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 9:13 | Reagovat

prezzo di cialis uk

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis price</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cialis online</a>

    buying cialis in mercury drugs

5 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 16:22 | Reagovat

l arginine and viagra

      http://viagrasaleznp.com/ - viagra online

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">purchase viagra</a>

    cialis viagra levitra farmacia

6 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 22:42 | Reagovat

viagra online kaufen gunstig

      http://viagrasaleznp.com/ - viagra online

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">order viagra</a>

    just try! 50 mg viagra

7 Nofaxabore Nofaxabore | E-mail | Web | 4. května 2017 v 14:34 | Reagovat

personal loans in oshkosh wi

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>online payday loans</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">online payday loans</a>

    payday loans in glasgow city centre

8 Vikaabore Vikaabore | E-mail | Web | 7. května 2017 v 9:44 | Reagovat

how to buy viagra gold

      http://www.viagrarxp.com/ - cheap viagra online

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">viagra onkine cheap</a>

    how much prescription viagra

9 Andyabore Andyabore | E-mail | Web | 8. května 2017 v 9:16 | Reagovat

where purchase viagra

      <a href=http://viagraonlinenvz.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://viagraonlinenvz.com/">viagra coupon</a>

    can you buy viagra italy

10 Elleabore Elleabore | E-mail | Web | 10. května 2017 v 21:26 | Reagovat

payday loans overland park

      http://loanbadoknpz.com/ - bad credit personal loans

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">loan bad credit</a>

    payday loans contact numbers

11 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 11. května 2017 v 2:27 | Reagovat

cialis pharmacy best price

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">buy cialis</a>

    cheapest cialis in india

12 Ivlevabore Ivlevabore | E-mail | Web | 11. května 2017 v 21:16 | Reagovat

dove acquistare cialis online

      <a href=http://cheapcialismsz.com/>online cialis</a>

    <a href="http://cheapcialismsz.com/">online cialis</a>

    venta sildenafil cialis

13 Ivlevabore Ivlevabore | E-mail | Web | 12. května 2017 v 10:17 | Reagovat

cialis 10mg preis

      <a href=http://cheapcialismsz.com/>discount cialis</a>

    <a href="http://cheapcialismsz.com/">online cialis</a>

    cialis comprare su internet

14 Blackabore Blackabore | E-mail | Web | 12. května 2017 v 20:54 | Reagovat

american loan company

      http://paydaybestloan.com/ - short term loans

    <a href="http://paydaybestloan.com/">personal loans for bad credit</a>

    cash loans cannington

15 Moisesabore Moisesabore | E-mail | Web | 13. května 2017 v 18:04 | Reagovat

cialis euro in farmaci

      http://cialisonlinerxonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">generic cialis</a>

    lloyd pharmacy cialis prices

16 Voiceabore Voiceabore | E-mail | Web | 14. května 2017 v 21:59 | Reagovat

prix du cialis au le canada

      <a href=http://cialisonlinerxonline.com/>cilais price</a>

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">cilais price</a>

    cialis 5 mg come si us

17 Drewabore Drewabore | E-mail | Web | 19. května 2017 v 5:40 | Reagovat

cialis to pay with money order

      <a href=http://buycialisizronline.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">cialis online</a>

    only now cialis lowest price

18 Annieabore Annieabore | E-mail | Web | 21. května 2017 v 20:27 | Reagovat

xl generic viagra

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">generic viagra</a>

    viagra without doctor

19 Annabore Annabore | E-mail | Web | 22. května 2017 v 0:02 | Reagovat

livraison rapide de cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>canadian cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cilais price</a>

    cialis in adelaide

20 Milesabore Milesabore | E-mail | Web | 22. května 2017 v 2:13 | Reagovat

viagra at young age

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/">viagra</a>

    viagra patent expire

21 Milesabore Milesabore | E-mail | Web | 22. května 2017 v 5:57 | Reagovat

kaufen von viagra

      <a href=http://viagraonlinezx.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> generic viagra</a>

    150mg generic viagra

22 viagra_canada viagra_canada | E-mail | Web | 23. května 2017 v 1:58 | Reagovat

Hello!

23 Annabore Annabore | E-mail | Web | 26. května 2017 v 4:18 | Reagovat

cialis et cholesterol

      http://buycialisfxz.com/ - order cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cheap cialis</a>

    cialis la france en ligne

24 Sashaabore Sashaabore | E-mail | Web | 13. července 2017 v 14:46 | Reagovat

prezzo cialis 4 compresse

      http://genericadcialis.com/ - cialis generic

    <a href="http://genericadcialis.com/">buy cialis online</a>

    price on cialis

25 Williamstala Williamstala | E-mail | Web | 10. března 2018 v 5:20 | Reagovat

<a href=http://www.irksms.ugu.pl>иркутск проститутки индивидуалки</a>

26 Garllylgot Garllylgot | E-mail | Web | 29. března 2018 v 6:40 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">cheapest custom essays uk</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama