Zpřísní se limity v EU? Zdá se, že ano.

3. března 2009 v 10:48 | Radomil Hradil |  Zprávy, novinky, informace
Výbor EP (Evropského parlamentu) pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal na svém únorovém zasedání zprávu o elektromagnetických polích, kterou předkládá jako návrh usnesení ke schválení Evropskému parlamentu. Dojde-li ke schválení tohoto usnesení EP, bude Evropská komise parlamentem vyzvána ke zpřísnění hygienických limitů pro expozici obyvatelstva EMP o frekvenci 0 až 300 GHz.

Návrh zprávy tohoto výboru a pozměňovací návrhy najdete i v češtině na stránkách http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/envi/envi_20090216_1500.htm, pod bodem č. 10 (vpravo kliknete na příslušný jazyk: čeština = cs).

Ze zprávy výboru vybírám:

EP opakuje svůj požadavek uvedený v usnesení Parlamentu ze dne 4. září 2008, aby Rada
aktualizovala své doporučení 1999/519/ES ve prospěch přísnějších expozičních limitů
pro všechna zařízení vyzařující elektromagnetické vlny o frekvenci mezi 0,1 MHz
a 300 GHz s přihlédnutím k nejlepším technologiím, které jsou na trhu;

EP konstatuje, že průmyslové subjekty se mohou už nyní zabývat určitými faktory, jako je
např. vzdálenost určitého místa a přístrojů vysílajících elektromagnetické vlny nebo výška
místa vzhledem k výšce antény a směr vysílače vzhledem k obydlenému místu, a to
s cílem uklidnit a lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto zařízení;

EP uznává úsilí, které je vyvíjeno v rámci používání mobilních komunikačních systémů
a bezdrátových technologií s elektromagnetickým polem, jež si klade za cíl zamezit
poškozování životního prostředí a zejména řešit otázku změny klimatu;

EP se domnívá, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu soudních řízení a k rozhodnutí
veřejných orgánů, která mají charakter moratoria, je ve všeobecném zájmu dávat přednost
řešením založeným na dialogu mezi průmyslovými subjekty, veřejnými orgány
a sdruženími místních obyvatel, pokud jde o podmínky instalace nových GSM antén nebo
vedení vysokého napětí, a postarat se alespoň o to, aby byly školy, školky, jesle, rekreační
domy a zdravotnická zařízení v rozumné vzdálenosti od těchto zařízení;

EP s nelibostí konstatuje, že od roku 2006 dochází k neustálému oddalování zveřejnění
závěrů mezinárodní epidemiologické studie s názvem INTERPHONE, jejímž cílem je
zjistit, zda existuje souvislosti mezi používáním mobilního telefonu a určitými typy
nádorů, zejména mozkovými nádory a nádory sluchového nervu a štítné žlázy;

EP upozorňuje v této souvislosti na výzvu k obezřetnosti, kterou vyhlásila koordinátorka
studie INTERPHONE paní Elisabeth Cardisová, která na základě současných poznatků
doporučuje, aby děti používaly mobilní telefony v rozumné míře a dávaly přednost
pevným telefonním přístrojům;

EP vyzývá Komisi, aby s ohledem na obavy veřejnosti v mnoha členských státech
spolupracovala se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou odborníci
z členských států, nevládní organizace a průmyslová odvětví, s cílem zlepšit přístup
k aktualizovaným informacím o bezdrátových technologiích a normách pro ochranu,
kterým by rozuměli i laici;

EP kritizuje některé příliš agresivní marketingové kampaně telefonních operátorů zahajované
při příležitosti vánočních a novoročních oslav, jako je prodej telefonů určených výlučně
pro děti a nabídka "volných minut" zaměřená na dospívající mládež;

EP vyzývá Radu a Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a Výborem regionů podpořily
vytvoření jednotné normy, která by v případě rozšiřování sítě elektrického
vysokonapěťového vedení minimalizovala expozici místních obyvatel;
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama