Co dělat

Vídeňští lékaři varují před účinky mobilů

13. července 2008 v 11:57 | Radomil Hradil
Lékařská komora ve Vídni vydala v dubnu 2008 čtvrté vydání plakátu s 10 lékařskými pravidly zacházení s mobilním telefonem:

"ZÁŘIVÉ INFORMACE"

Záření mobilních telefonů není tak neškodné, jak neustále tvrdí mobilní operátoři.
Proto se Lékařská komora Vídeň, vědoma si své odpovědnosti, rozhodla informovat rakouské obyvatelstvo, jak lze z lékařského hlediska snížit osobní riziko na minimum.
10 lékařských pravidel zacházení s mobilním telefonem
- V zásadě telefonovat co nejméně a co nejkratší dobu! - Používat pevnou linku. Děti a mládež do 16 let by měly mít u sebe mobil jen v krajním případě!
- Při navazování hovoru držet mobil co nejdál od hlavy a těla (na vzdálenost paže)!
- Netelefonovat ve vozidlech (automobil, autobus, vlak) - záření je vyšší!
- Při posílání SMS držet mobil obecně co nejdál od těla!
- Při koupi mobilu dbát na co nejnižší hodnotu SAR a na externí anténu!
- Nestrkat mobil do kapsy u kalhot - záření může snížit plodnost u mužů!
- Doma telefonovat přes pevnou linku a mobil vypnout!
- Nehrát žádné hry přes mobilní telefon!
- Při používání headsetu nebo integrovaného reproduktoru umístit mobil co nejdále od těla (např. ve vnější kapse bundy, v kabelce)!
- Obzvlášť Wireless LAN, resp. UMTS způsobují vysoké trvalé ozařování!

Co dělat?

12. května 2008 v 17:23 | Radomil Hradil
Zjistíte-li, že trpíte těžko vysvětlitelnými zdravotními problémy (poruchy spánku, nervozita, neklid, bolesti hlavy, únava, závratě, nechutenství, nevolnost, depresivní stavy, krvácení z nosu, bušení srdce atd.) a že jejich příčinou je pravděpodobně příliš husté vysokofrekvenční elektromagnetické pole, doporučuji vám učinit tyto kroky:
1. V rámci ochrany vlastního zdraví:
- zjistit (změřit) hustotu zářivého toku (tzv. výkonová hustota) v bytu (možnosti změření viz např. www.elektrosmog.cz a www.zdravy-domov.cz);
- na místech, kde dosahuje úrovně stovek či tisíců mikrowattů na metr čtvereční, se trvale nezdržovat a především na nich nespát (zvláště citlivé partie jsou hlava, hruď a pohlavní orgány);
- je-li to možné, snížit hustotu EMP, například zrušením bezdrátového internetu a odstraněním antény z vlastní střechy, zrušením bezdrátového domácího telefonu atd.;
- případně odstínit záření speciální tkaninou či nátěry;
- zamořený byt, je-li to možné a není-li vyhlídka na jiné řešení, opustit.
2. V rámci ochrany zdraví nás všech a životního prostředí:
- informovat ošetřujícího lékaře, uvést své podezření na příčinu příznaků (případně s odvoláním na publikované články, na zahraniční studie apod.; obecně lékaři u nás zatím tyto skutečnosti neberou v potaz);
- obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici, vyjádřit své podezření či přesvědčení o souvislosti příznaků a VF EMP, požádat o přeměření jejich hustoty a o účinnou ochranu svého zdraví (pracovníci hygieny vám sice sdělí, že taková měření neprovádějí a že i kdyby je provedli, zjistí, že hodnoty splňují zákonné limity a že nemůžou způsobovat vaše obtíže, nicméně trvejte na svém);
- obrátit se na Národní referenční laboratoř pro neionizující a elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu (NRL SZÚ); opět vyjádřit své podezření či přesvědčení o souvislosti příznaků a VF EMP a požádat o bezplatné přeměření jejich hustoty (pracovníci NRL SZÚ vám sice sdělí, že taková souvislost je nemožná a že změření vám mohou provést, ale za příslušnou cenu, která bude velmi vysoká; trvejte však na svém a dožadujte se bezplatného změření, neboť SZÚ je beztak financován z vašich daní a není důvod, proč byste měli jeho práci platit dvakrát);
- jakmile budete znát hodnoty VF EMP ve svém bytu (a tyto hodnoty budou s největší pravděpodobností hluboko pod povolenými limity), dožadujte se snížení těchto limitů a ochrany svého zdraví; obraťte se při tom na MZ ČR, hlavního hygienika, vedení SZÚ a případně na premiéra (který v prosinci 2007 spolu s ministrem zdravotnictví podepsal nové vládní nařízení potvrzující limity, které poškozují naše zdraví);
- obracet se můžete také na své poslance, aby interpelovali ve věci snížení (zpřísnění) limitů pro tzv. neionizující záření;
- příslušné orgány či instituce vás budou odbývat tím, že současné limity vycházejí z doporučení mezinárodní komise ICNIRP z r. 1998; můžete argumentovat tím, že tyto hodnoty se ukázaly jako nesmyslné nejen v dostatečně velkém množství vědeckých studií, ale i v praxi mnoha tisíců lékařů (viz Freiburská výzva). Trvejte na tom, že empirická zkušenost takového množství lékařů a postižených občanů musí mít přednost před mylnými závěry 14 členů nějaké komise s velmi pochybnou kompetencí i před názory několika fyziků, kteří nedovedou odlišit živou hmotu od mrtvé a čistě na základě teoretických fyzikálních úvah se domnívají, že VF EMP nemohou působit na živé tkáně.
Můžete sepsat petici a s podpisy ji doručit výše uvedeným institucím. Podle mého názoru však má větší váhu 50 osobních dopisů než jedna petice s 50 podpisy. Důležité je podle mého to, aby si lidé začali dávat své zdravotní problémy do souvislosti s nadměrnou hustotou EMP (samozřejmě tam, kde taková souvislost existuje) a aby se dožadovali svého práva na ochranu zdraví. A především lékaři by si těchto souvislostí měli začít všímat.
Možnost podpisu mezinárodní petice za zpřísnění limitů pro neionizující záření: http://www.ipetitions.com/petition/bioinitiativeemrpi/
V západní Evropě existuje velké množství občanských iniciativ, které sbírají podpisy pod petice proti instalaci nových vysílačů a vyjednávají se zastupitelstvy obcí. V mnoha případech se zastupitelstva staví plně za své občany a odmítají udělit telekomunikačním společnostem stavební povolení.
Každý by si také měl uvědomit, že peníze, které pobírá za pronájem střechy telekomunikační společnosti, jež na ní provozuje vysílače, tj. základnové stanice, jsou vykoupeny poškozováním zdraví obyvatel okolních domů a také poškozováním zdraví zvířat a rostlin a narušováním ekosystémů. Tyto peníze páchnou a jsou a budou draze vykoupeny naším zdravím.
 
 

Reklama