Zprávy, novinky, informace

Plný signál - film o mobilech

28. října 2012 v 17:56 | rh
Vážení návštěvníci blogu,

již delší dobu jsem z důvodu zaneprázdněnosti blog neaktualizoval.

Chtěl bych vás teď alespoň upozornit na velmi zajímavý a v našem prostředí ojedinělý britský film s českým dabingem Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření, který najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=s9O6UvauGTo
Kromě toho vás chci upozornit na nedávno dokončenou sérii článků o zdravotních rizicích elektromagnetického pole z pera ing. J. Nováka z Brna. Tyto články považuji za odborný fundament k této problematice.
Články najdete zde:

Včechny tyto články najdete také přímo na stránkách Ing. Nováka: http://elektromagnetickepole.cz/

Radomil Hradil

Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách

15. května 2011 v 21:49 | Blisty
Výbor Rady Evropy zkoumal důkazy, že technologie mají "potenciálně škodlivý dopad" na lidi, a dospěl k závěru, že je nutno okamžitě zasáhnout na ochranu dětí.
Zpráva výboru argumentuje, že je zapotřebí vyhnout se chybám, k nimž došlo, když činitelé odpovědní za zdraví veřejnosti nereagovali dost rychle proti nebezpečí azbestu, kouření a olova v benzínu.
Zpráva také zdůrazňuje, že potenciálně nebezpečné jsou bezdrátové telefony a zařízení na monitorování nemluvňat v dětském pokoji.
Výbor varuje, že elektromagnetická radiace, kterou vysílají bezdrátová zařízení, může způsobit rakovinu a ovlivnit vyvíjející se mozek.
Výbor doporučil, aby členské země EU:
  • Nastavily limity dlouhodobého vystavování lidí mikrovlnám, jaké vysílají mobilní telefony
  • Zavedly varovné nálepky na výrobky, které budou zákazníka informovat, že výrobek vysílá elektromagnetické vlny a že jeho používání je spojené se zdravotním rizikem
  • Zakázalyu používání mobilních telefonů a bezdrátových počítačových sítí ve školách
  • Zahájily informační kampaně cílené na děti a mladé dospělé o riziku lidskému zdraví
  • Zintenzivnily výzkum a vývoj méně nebezpečných typů antén a mobilních telefonů

Rozhlasový pořad o elektrosmogu

26. ledna 2011 v 7:38 | rh
Upozorňuji na pořad ČRo Praha "Káva o čtvrté" z 21. 1. 2011 (minulý pátek) o elektrosmogu. Lze si ho najít a poslechnout tady: http://www.rozhlas.cz/iradio/praha?p_gt=1&p_pattern=&p_po=318

Úřad ombudsmana zahájil šetření kvůli elektrosmogu

28. prosince 2010 v 14:44 | rh
Úřad ombudsmana požádal 29.11.2010 hlavního hygienika M. Víta o přezkoumání postupu ministerstva zdravotnictví při stanovení měkkých hygienických limitů pro neionizující záření. Vedly ho k tomu pochybnosti o správnosti tohoto postupu.

Podnět ke zrušení měkkých limitů

28. prosince 2010 v 14:39 | rh
Upozorňuji čtenáře blogu na aktivitu občanského sdružení Podněty (www.podnety.cz) a na jejich podnět ke zrušení nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a k návratu ke stavu z r. 1991, tedy k limitům více než desetkrát tvrdším, než jsou ty dnešní. Tyto tvrdé limity měly skutečně za úkol sloužit k ochraně zdraví obyvatel, na základě politické vůle (hlavně však vůle lobbistů) a za přispění doc. L. Pekárka (bývalého agenta StB) však byly na přelomu roku 2000/01 odstraněny. Ty dnešní tak slouží již jen k ochraně zájmů telekomunikačních společností a za limity chránící lidské zdraví se jen vydávají.

Wi-fi poškozují stromy

23. listopadu 2010 v 21:48 | rh
Dnešní zpráva na Novinkách.cz: Bezdrátové sítě wi-fi mají škodlivý vliv na stromy, zjistili vědci. Celý článek:

O "kompetentnosti" doc. Pekárka

12. listopadu 2010 v 15:25 | rh
V zajímavém článku "Kdo že to mluví jazykem vědy a konfrontaci s vědou se vyhýbá" publicisty Karla Vágnera se můžete dočíst více o tom, jak docent Pekárek, který je "otcem" zdravotně závadných limitů pro neionizující záření v ČR, nezná a účelově ignoruje fakta, jen aby mohl nadále trvat na svých scestných názorech a tvrzeních. Zde se konkrétně jedná o jeho popírání vlivu magnetických polí na živé organismy a na lidské zdraví.

Informace o elektrosmogu

17. prosince 2009 v 12:22 | Radomil Hradil
Pokud občas zavítáte na tento blog, možná již nějaký čas postrádáte aktuální informace. Je to proto, že jsem se v posledních měsících plně věnoval práci na blogu k prasečí chřipce (http://prasecichripka.blog.cz/). - Jestliže se u elektrosmogu ukazuje, že WHO podezřele nadržuje telekomunikačním firmám a jejich zájmům (např. tím, jak drží ochrannou ruku nad komisí ICNIRP) na úkor ochrany lidského zdraví, pak v případě prasečí chřipky je služba WHO zájmům farmaceutických koncernů zcela zjevná, řekl bych až do očí bijící!

Co se týče elektrosmogu, bylo však již vše podstatné na tomto blogu (i jinde) v podstatě řečeno.

Celkovou situaci týkající se elektrosmogu, konkrétně vysokofrekvenčního elektromagnetického pole (VF EMP) a jeho vlivu na lidské zdraví, jsem shrnul v článku publikovaném na serveru Ekolist. Najdete ho zde: http://www.ekolist.cz/nazor.shtml?x=2089258

Také jsem ji popsal v příslušné kapitole své knihy Lidstvo na rozcestí (Fabula 2009; http://www.kosmas.cz/knihy/148662/lidstvo-na-rozcesti/), v níž jsem věnoval pozornost také působení VF EMP na duši a ducha, nejen na tělo, a také na další vývoj člověka a lidstva.

Doporučuji také článek Ing. Jaroslava Nováka nazvaný Elektromagnetické pole a zdravotní rizika IV. (http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530) a diskusi ke článku, kde odborníci odpovídají na dotazy čtenářů k ochraně před účinky elektrosmogu.

Ze zahraniční (německé) literatury doporučuji téměř 800stránkovou knihu baubiologa Wolfganga Maese Stress durch Strom und Strahlung (http://www.amazon.de/Stress-durch-Strom-Strahlung-Radioaktivit%C3%A4t/dp/3923531257).


Pokud čtete německy, doporučuji také brožuru o elektrosmogu a možnostech ochrany, kterou vydala salcburská zemská vláda - brožura je ke stažení na adrese: www.salzburg.gv.at/infomappe-elektrosmog.doc

Přeji Vám klidné vánoční svátky.


Dovětek 21. ledna 2010:
V pondělí 18. ledna odvysílal ČRo 6 v cyklu Politická literatura na českých pultech hodinový pořad M. Hanuše, věnovaný mé knize Lidstvo na rozcestí. Velmi otevřeně se tam hovořilo nejen o mobilech. Záznam pořadu najdete v archivu ČRo:

"V objektu je to jako v mikrovlnce"

30. října 2009 v 18:35 | Radomil Hradil
Server Novinky.cz přinesl včera zprávu o záhadných jevech v jednom domě v obci Strašice na Rokycansku. Původcem je patrně vysokofrekvenční elektromagnetické pole emitované převaděčem digitálního signálu, případně nějaké vojenské zařízení v nedalekém vojenském prostoru v Brdech. Majitel domu pan Mraček říká, že ho bolí hlava a píská mu v uchu. Kdyby věděl, jak skutečně působí VF EMP na lidský organismus (i přes lži a zastírání pravdy ze strany SZÚ, hygieniků a MZ ČR), urychleně by dům opustil a nevystavoval by se nebezpečí selhání srdce nebo poškození CNS.
Výmluvný je i výrok starosty obce Jiřího Hahnera: "Je pravdou, že v domku je to jako v mikrovlnce. Něco tam září, není tam příjemně."
Pokud nevíte, jak vypadá převaděč VF EMP, podívejte se na nějakou vyšší střechu ve svém okolí - jistě jich tam najdete celou řadu, takové nenápadné elegantní bílé poklice, které vyzařují soustřěděný paprsek mikrovlnného záření; běda tomu, kdo se mu dostane do cesty...

Francie zakázala používání mobilů na školách kvůli zdravotním rizikům

15. října 2009 v 14:43 | Radomil Hradil
Server iDnes.cz přinesl 14.10.2009 následující zprávu. Autor Michal Hron poznamenává, že naši žáci se zatím podobného zákazu obávat nemusejí. - Měli by se však - zejména jejich rodiče - obávat mozkových nádorů, které jim za pár let hrozí...

Francouzští žáci do 14 let nesmějí ve škole používat mobilní telefony. Zakazuje jim to nový zákon, který minulý týden schválil tamní senát. Vláda tím chce zamezit možným zdravotním rizikům, která jsou s mobilními telefony spojována.
Francouzská vláda zároveň žádá výrobce mobilních telefonů, aby začali vyrábět taková zařízení, která možné účinky elektromagnetického vyzařování na lidský mozek minimalizují. Takový telefon by se neměl vůbec přikládat k hlavě, hovor by měl probíhat jen přes externí sluchátko.
Součástí nové legislativy je i nařízení, aby tamní operátoři zařadili do své nabídky telefony, které umožní pouze zasílání textových zpráv.

Nový zákon je kompromisem
Vláda a mobilní operátoři naopak nevyhověli požadavkům stovek zájmových skupin, které požadovaly odstranění vysílačů mobilních sítí z blízkosti škol, nemocnic a obytných částí. Zastánci ochrany lidí před takzvaným elektromagnetickým smogem navíc po vládě požadovali, aby mobilní telefony byly dětem do 14 let zakázány zcela.
Nový kompromisní zákon se opírá o výsledky řady vědeckých výzkumů, které se zabývají vlivem elektromagnetických vln na lidský organismus. Mobily podle nich mohou způsobit například poruchy spánku, bolesti hlavy, či dokonce i ztrátu paměti. Děti jsou pak k těmto vlivům prý mnohem náchylnější než dospělí jedinci.
Negativní účinky mobilních telefonů na lidský organismus ale nikdy nebyly zcela potvrzeny, ale ani vyvráceny. Vláda proto zvolila princip prevence, kdy raději používání mobilů u dětí omezí.

Zákazy mají i jiné než zdravotní důvody
Podobné opatření před rokem zavedlo i americké město New York. Nařízení tamní radnice se ale setkalo s obrovskou nevolí rodičů, kteří mobilní telefony považují za prostředek k ochraně svých potomků. Oproti Francii zde ale zákaz neplnil funkci zdravotní prevence, nýbrž byl součástí bezpečnostních opatření po masakrech na školách.
Čeští žáci se podobného zákona prý obávat prozatím nemusejí. "Co se týká úplného zákazu mobilů ve školách, tak to zatím ministerstvo po legislativní stránce nechystá," uvedl Tomáš Bouška, tiskový mluvčí ministerstva školství.
Bouška však zároveň upozornil, že již dnes si školy mohou konkrétní podmínky používání mobilů ve vyučování upravit ve školním řádu. Na některých českých školách tak zákaz používání mobilních telefonů platí, a to zejména jako důsledek obrany před takzvanou kyberšikanou. Často se ale tato opatření míjejí účinkem. - Čtěte: Trestů za "kyberšikanu" se žáci nebojí. Závadných videí na internetu stále přibývá
Do budoucna chce ministerstvo poskytnout učitelům větší legislativní oporu. Ve druhé vlně novelizace školského zákona se například zaměří na možnost zákazu nebo omezení vnášení nebezpečných věcí do škol. Učitelé by měli novelizací získat i větší možnosti z pohledu odebrání takových věcí žákům, pokud je s nimi nakládáno v rozporu s předpisy, což se bude samozřejmě týkat i mobilních telefonů.

Paříž: soud zakázal anténu na domě

27. srpna 2009 v 14:43 | Radomil Hradil
Na dohled z ložnice Pařížana Jean-Clauda Puybareta chtěl mobilní operátor nainstalovat anténu. Puybaret se spolu se sousedy obrátil na soud a uspěl. Soud rozhodl "preventivně" a anténu zakázal.
Článek o případu přinesl dnes server idnes.cz. Příznačné je, že autorka článku Kateřina Koubová postupuje velmi tendenčně, když začíná slovy "Vystrašení Pařížané...". Také v dalším textu se nám několikrát snaží vsugerovat nepravdu (neboli lež) o tom, že škodlivé účinky nikdy nebyly prokázány. Patrně si toho o problematice mnoho nepřečetla. Pro "objektivní" informaci se obrátila na mluvčí T.Mobilu a O2. Ti jí řekli, že je to nafouknutá bublina a že záření je u antén menší než u mikrovlnek. Patrně jsou to také velcí odborníci, hlavně na klamání veřejnosti: jaksi zapoměli podotknout, že zatímco mikrovlnky smaží dovnitř, v prostoru trouby, emitují antény mikrovlnné pole ven do prostoru, do vzdálenosti stovek metrů nebo několika kilometrů. Podobně samotné mobily - ty zase pro změnu opékají lidský mozek...
Nu, snad se jednou dočkáme, že o problematice budou psát i skuteční novináři, nejen manipulátoři a chlácholiči.
Celý článek viz:

Cui bono?

25. srpna 2009 v 15:40 | Radomil Hradil
Tento článek o porodech doma, prasečí chřipce a mediální manipulaci se sice přímo tématem mobilních telefonů nezabývá, ale souvisí s ním. Jsou zkrátka věci, o nichž meinstreamová média nereferují vůbec nebo zkresleně, a k nim patří jak mobily (viz článek Strach po drátě v Respektu), tak třeba prasečí chřipka nebo 11. září 2001. Proč tomu tak je a kdo má prospěch z tendenčních článků, o tom se lze dočíst v tomto mém textu, který najdete na adrese:

Čína zavádí nové přísnější limity

13. srpna 2009 v 21:14 | Radomil Hradil
Podle serveru China Tech News zavádí Čína přísnější limity omezující výkonovou hustotu EMP základnových stanic na 40 mikrowatů na centimetr čtvereční, což je 0,4 W/m2. Naše vládní nařízení č. 1/2008 povoluje úroveň výkonové hustoty 4,5 W/m2 (900 MHz), resp. 9 W/m2 (1800 MHz).
Bližší informace:

Nová kniha: Lidstvo na rozcestí

17. července 2009 v 17:39 | Radomil Hradil
V nakladatelství Fabula jsem vydal knihu nazvanou Lidstvo na rozcestí, v níž jednu obsáhlou kapitolu věnuji účinkům vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na lidský organismus. V této kapitole najdou čtenáři přehled vědeckých studií i empirických pozorování, která dokládají zhoubný účinek záření mobilů na člověka i zvířata. Zároveň se věnuji i duchovnímu pozadí mobilní telefonie. V dalších kapitolách se zabývám působením televize na lidské tělo a duši, ultrazvukovou prenatální diagnostikou, echolokací, radarem v Čechách a také pozadím událostí z 11. září 2001 v New Yorku. Nastiňuji zde možnosti, kam to všechno může vést a co lze udělat proto, aby mohlo dojít k nápravě - abychom se vzpamatovali, dokud je čas.
Kniha má 240 stran, stojí 218 Kč, distribuci zajišťuje velkoobchod Kosmas a lze ji zakoupit v knihkupectvích nebo přímo u nakladatele: fabula.jank(zavinac)worldonline.cz.

Televize - úskalí digitálního vysílání

29. června 2009 v 16:25 | Radomil Hradil
Šestice německých lékařů se v únoru tohoto roku obrátila otevřeným dopisem na prezidenta, Kongres, Senát a občany USA, a to v souvislosti s plánovaným zahájením digitálního vysílání v USA. V dopise se mj. píše:
"Píšeme vám dnes, protože si přejeme ochránit vás před výraznými negativními zdravotními důsledky, ke kterým došlo zde v Německu. V Německu analogové televizní stanice postupně přecházely na digitální vysílání od r. 2003. (...) 20. května 2006 začaly v oblasti Hessenska a Porýní (Heidelstein, Kreuzburg), které se doposud těšily pouze nízké úrovni expozice poměrně malému objemu radiace z mobilních telefonů, vysílat dvě televizní stanice. V poloměru 20 km byly hlášeny následující symptomy, které se objevily náhle: neustálé bolesti hlavy, tlak v hlavě, ospalost, problémy se spánkem, neschopnost jasně myslet, zapomnětlivost, podrážděnost, úzkost na prsou, rychlý tep, krátký dech, depresivní nálada, naprostá apatie, ztráta empatie, pálení kůže, vnitřní pálení, ochablost nohou, bolesti v končetinách, bolest v různých orgánech, přírůstek váhy."
Celý text v češtině viz: http://www.osud.cz/cs/tisk.php?id=9051

Film: Průmysl mobilních telefonů před soudem

28. května 2009 v 10:01 | Radomil Hradil
Američan dr. George Carlo vedl v letech 1993 až 1999 pro Wireless Technology Research (WTR) rozsáhlý výzkum, který měl potvrdit nezávadnost mobilních telefonů. Výzkum však ukázal opak a z dr. Carla se pro průmysl mobilních telefonů stala nežádoucí osoba. Zakrátko byl podpálen jeho dům a jeho jméno začalo být očerňováno v médiích. Dr. Carlo se rozhodl pomáhat poškozeným lidem ve vymáhání jejich práv vůči telekomunikačním společnostem a také informovat veřejnost o rizicích mobilního telefonování. Slovenská televize o celém případu odvysílala film Průmysl mobilních telefonů před soudem, který můžete shlédnout ve slovenském znění na adrese:

Florida: Květen měsícem elektromagnetické senzitivity

7. května 2009 v 10:11 | Radomil Hradil
Zatímco pracovníci naší příslušné národní referenční laboratoře (placení z našich daní za to, že budou dohlížet na ochranu našeho zdraví) vítězoslavně hlásají "konec elektromagnetické senzitivity", vyhlásil guvernér amerického státu Florida Charlie Crist květen 2009 měsícem elektromagnetické senzitivity. Cílem je upozornit na skutečnost, že stále více lidí na Floridě (ale i jinde na celém světě) trpí hypersenzitivitou vůči elektromagnetickým polím v důsledku globálního elektromagnetického znečišťování.
V ČR bohužel bývalý spolupracovník StB L. Pekárek lékaře a hygieniky vytrvale přesvědčuje, že si trpící lidé vše jen namlouvají a jsou postiženi "psychosomatickým syndromem". Jistě by mu jako zastánci co největšího ozařování obyvatelstva vyhovovalo (nedávno se nechal v časopisu Respekt slyšet, že naše normy, které patří k nejměkčím na světě, by měly být ještě 50x měkčí), kdyby všichni byli internováni v psychiatrických léčebnách...

Dodatek (15.6.2009):
Květen 2009 byl vyhlášen měsícem alektromagnetické senzitivity také v americkém státu Connecticut. Guvernérka státu sig. M. Jodi Rellová ve svém oficiálním prohlášení mimo jiné uvádí:

Vzhledem k tomu, že lidé všech věkových skupin v Connecticutu a na celém světě trpí nemocí elektromagnetické senzitivity (EMS) v důsledku globálního elektromagnetického znečištění; a

vzhledem k tomu, že EMS je bolestivá chronická nemoc, spočívající v hypersenzitivních reakcích na elektromagnetické záření, u níž není známa léčba; a

vzhledem k tomu, že příznaky EMS zahrnují změny kůže, akutní hluchotu a brnění, dermatitidu, návaly horka, bolesti hlavy, arytmie, svalovou slabost, tinitus, nevolnost, žaludeční obtíže, poruchy vidění, neurologické poruchy dechu, poruchy řeči a mnoho dalších fyziologických poruch;

(...)

vyhlašuji já, M. Jodi Rellová, guvernérka státu Connecticut, měsíc květen 2009 měsícem vědomí elektromagnetické senzitivity ve státu Connecticut.


Dodatek II (30.7.2009):

Květen 2009 byl vyhlášen měsícem elektromagnetické senzitivity rovněž guvernérem Colorada Billem Ritterem; viz http://www.diagnose-funk.ch/assets/2009-5_df_ems-proclamation-colorado.pdf

Srpen 2009 byl vyhlášen měsícem elektromagnetické senzitivity starostou města Colwood v Kanadě; viz: http://www.diagnose-funk.ch/assets/proklamation_colwood.pdf

Evropský parlament chce zlepšit ochranu obyvatelstva před elektromagnetickými poli

3. dubna 2009 v 10:08 | Radomil Hradil
Na svém plenárním zasedání 2. dubna 2009 schválil Evropský parlament (EP) poměrem hlasů 559 : 22 usnesení nazvané "Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli" (P6_TA-PROV(2009)0216). EP tímto usnesením mimo jiné:
- naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala vědeckou podloženost a přiměřenost limitů elektromagnetického pole stanovených v doporučení 1999/519/ES a podala o tom zprávu Parlamentu;
- vyzývá ke zvláštnímu posouzení biologických účinků při hodnocení možného dopadu elektromagnetického záření na zdraví, zejména vzhledem k tomu, že podle některých studií nastávají nejškodlivější účinky při nejnižší úrovni tohoto záření;
- konstatuje, že průmyslové subjekty a příslušní správci infrastruktury a příslušné orgány se mohou už nyní zabývat určitými faktory, jako je např. zavádění opatření pro vzdálenost určitého místa a přístrojů vysílajících elektromagnetické vlny nebo výška místa vzhledem k výšce antény a směr vysílače vzhledem k obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto zařízení;
- vyzývá členské státy, regionální a místní úřady, aby vytvořily jediný systém autorizace instalací antén a zesilovačů a včlenily do svých územních plánů také plán umístění antén;
- žádá členské státy, aby společně s operátory v tomto odvětví daly veřejnosti k dispozici mapy expozice vysokonapěťovému vedení, radiofrekvencím a mikrovlnám, zejména těm, které produkují telekomunikační stožáry, zesilovací radioantény a telefonní antény; žádá, aby tyto informace byly uvedeny na internetové stránce, aby do nich mohla veřejnost snadno nahlédnout, a aby se zveřejňovaly ve sdělovacích prostředcích;
- vyzývá Komisi, aby každoročně předložila zprávu o úrovni elektromagnetického záření v Unii, o jeho zdrojích a opatřeních přijímaných v Unii na zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí;
- navrhuje rovněž Komisi, aby v zájmu zajištění politické účinnosti a rozpočtové účelnosti přerozdělila finanční prostředky Společenství určené na provedení studií zabývajících se otázkou působení elektromagnetických polí a poskytla je na celoevropskou kampaň, která by mladým lidem poskytla informace o správném používání mobilního telefonu, jako jsou "hands-free" sady, omezení délky telefonních hovorů, vypínání telefonů v době, kdy nejsou používány (například při výuce), a používání telefonů v místech s dobrým příjmem;
- vyzývá Mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením a Světovou zdravotnickou organizaci k větší transparentnosti a otevřenosti k dialogu se všemi zúčastněnými subjekty ve standardním prostředí;
- vyzývá členské státy, aby následovaly příklad Švédska a uznaly osoby trpící nadměrnou citlivostí vůči účinkům elektromagnetického pole za zdravotně postižené a poskytly jim odpovídající ochranu a rovné příležitosti.

Japonsko: ministerstvo doporučuje zákaz mobilů ve školách

31. března 2009 v 21:48 | Radomil Hradil
V únoru 2009 informovaly zpravodajské agentury o tom, že japonské ministerstvo školství vyzvalo všechny základní a střední školy, aby zakázaly přinášení mobilních telefonů do školy. Důvodem je neustále se zvyšující počet případů šikany prostřednictvím mobilů, ale také šíření pornografie a prostituce za využití mobilů. Dalším důvodem je závislost školáků na mobilech. Japonské dívky stráví používáním mobilního telefonu denně v průměru 124 minut, chlapci 94 minut.

iDnes.cz: Francie chce dětem zakázat mobily

7. března 2009 v 20:14 | Radomil Hradil
Francouzské ministerstvo životního prostředí by chtělo zcela zakázat používání mobilních telefonů dětem mladším dvanácti let. Důvodem jsou dosud neprozkoumané negativní účinky mobilů na zdraví člověka.
Ministerstvo životního prostředí ve Francii představilo nový ekologický projekt, který uvádí 104 bodů na ochranu přírody a zdraví člověka. Nová nařízení se týkají především elektromagnetických polí a v té souvislosti i používání mobilních telefonů.
Podle autorů projektu může být mobilní telefon příčinou vzniku mozkových nádorů či onemocnění leukemií. Zdravotní riziko plynoucí z používání mobilů ministerstvu potvrdilo i francouzské Centrum pro výzkum rakoviny (CIRC).
 
 

Reklama